compania

Str. Tuberozelor Nr. 9, Sector 1, 011411 Bucureşti
Tel. editură : 021 223 23 28 Fax : 021 223 23 25
Tel. departament difuzare : 021 223 23 24, 021 223 23 37
E-mail : editura.compania@gmail.com, compania@rdslink.ro

Literatură generală

• volume-spectacol • antologii nepereche • panoramicul unui detaliu •
ISBN :
978-606-680-017-4
13 x 20 cm
340 pagini
Preţ : 30 lei
9 €
11 $

LUCIA FERESCU SAU STEAUA DIMINETII

pseudoroman

PETRU VINTILA JR.

 

E în firea lucrurilor ca oamenii de pe tot Pământul, deci şi românii, să se întrebe cine sunt şi care e rostul lor. Poveştile neobişnuite sau inexplicabile încă pe care le trăiesc sau le află despre lume sunt oare « fantastice » sau aparţin unui altfel de « real » ? Ce real este acela în care « la început era Cuvântul », un Cuvânt care « s-a făcut trup » ? Şi e oare posibil ca într-un infinit de universuri eterne sufletul să fie limitat şi muritor ? Pe savanţi şi pe curioşi, ca şi pe credincioşi meditaţia îi duce departe – prin atom şi prin milenii, spre sunete şi stele. Aceleaşi din care n-ar fi imposibil să fi venit cândva aici, ca pentru un popas.

 

 

ISBN :
978-606-680-016-7
16 x 23 cm
388 pagini
Preţ : 35 lei
10 €
13 $

BUCURESTIUL IN LOCUINTE SI LOCUITORI DE LA INCEPUTURI PANA MAI IERI (1459-1989)

BOGDAN SUDITU


Orice oraş mare se povesteşte mereu. Povestea, făcută pentru unii din fotografii sau filme, iar pentru alţii din documente, anecdote şi destine strânse în volume, rămâne fatal parţială şi cere completări, explicaţii, note de subsol. Capitala ca spaţiu al locuirii (nu scenă a evenimentelor, nu colecţie de edificii, nu Târg al Moşilor...) e însă o cale sigură de a agrega informaţii despre oameni şi locuri, energii şi interese vitale care au construit deopotrivă ziduri şi moduri de a fi. Înţelegem « totul » aflând CINE şi CUM s-a instalat în Bucureşti, DE CE s-a mutat, UNDE şi CÂND a plecat de acolo. O astfel de poveste « interdisciplinară » ne poate spune doar cineva care ştie geografie umană şi administraţie publică, înţelege urbanism, economie şi finanţe, pune cap la cap istorie şi recensăminte, legi şi reglementări, statistici şi registre, răsfoieşte reviste, citeşte memorialistică şi urmăreşte actele de guvernare propriu-zise dincolo de discursul oficial. Marele oraş, Bucureştiul, apare astfel ca un campion al schimbării – plin de farmece şi traume, cu eroi şi hoţi, cu visători, şmecheri şi multe milioane de supravieţuitori.

 


ISBN :
978-606-680-013-6
16 x 23 cm
416 pagini
Preţ : 40 lei
11 €
15 $

ROMANIA – SUBIECT SAU OBIECT AL GEOPOLITICII ?

« Lista lui Severin » pe intelesul tuturor

ADRIAN SEVERIN


« România de azi nu (mai) este o democraţie naţională, ci o ordine neofeudală, care a fărâmiţat ţara într-o sumă de baronate, de oligarhii sau de grupuri de interese locale şi a transformat cetăţenii în iobagi, în supuşi ai unor potentaţi parohiali.
Potentaţii abuzivi aflaţi la cârma respectivelor baronate, la rândul lor, au acceptat ori chiar au căutat arbitrajul corupt şi coruptibil al unei conduceri centrale formate din « principi fără ţară ». În ceea ce-i priveşte pe cei din urmă, spre a-şi păstra statutul şi a-şi perpetua sistemul de privilegii garantat de el, aceştia au « închinat » teritoriul asupra căruia domnesc (dar pe care nu-l guvernează) străinătăţii, respectiv noilor imperii european şi euroatlantic. Protecţia externă (evident, generos compensată prin cedarea atributelor suveranităţii statale, dar şi a controlului direct asupra celor mai strategice active / resurse autohtone) este menită să descurajeze sau să contrabalanseze contestările interne.
Într-un atare context şi în atari condiţii, naţiunea a devenit un teritoriu, poporul – o populaţie, statul – o colonie, cetăţeanul – un şerb, iar democraţia – o impostură. »

Adrian Severin, din articolul « De la ordinea neofeudală la ordinea neocolonială », 8 noiembrie 2013

 

ISBN general : 978-606-680-009-9
ISBN volumul 1 : 978-606-680-010-5
ISBN volumul 2 : 978-606-680-011-2
ISBN volumul 3 : 978-606-680-012-9
16 x 23 cm
Volumul 1 : 460 de pagini
Volumul 2 : 480 de pagini
Volumul 3 : 512 pagini
Preţ toate volumele : 99 lei
23 €
31 $

In cazanul tranzitiei

Editoriale din Evenimentul zilei 1997-2000

Vol. 1 : 18 februarie 1997-30 aprilie 1998 
Vol. 2 : 1 mai 1998-31 august 1999
Vol. 3 : 1 septembrie 1999-
30 decembrie 2000

CORNEL NISTORESCU


Cuvânt înainte de Ioan Buduca

 

În 1997, director al publicaţiei devine Cornel Nistorescu, iar până în 2003, anul cedării titlului către trustul Ringier, această semnătură se va regăsi aproape zi de zi în capul editorialului, un fel de sunet de gong la care ia aminte majoritatea cititorilor.
Cele trei volume apărute acum cuprind anii 1997-2000, adică suprapunerea « momentului »  politic al guvernării Constantinescu pe primii patru ani în haină de editorialist EvZ ai lui Cornel Nistorescu – o perioadă resimţită de cei mai mulţi ca marcată de frământări şi fierberi fără mari soluţii, o bolboroseală « în cazanul tranziţiei »  către un orizont fără chip definit.


ISBN :
978-606-680-006-8
16x 23 cm
656 pagini
65 lei
17 €
23 $

Introducere in filosofia contemporana

ANDREI MARGA

 

În felul ei, mai discret sau chiar mai tăinuit, filosofia continuă să ne ghideze vieţile în secolul XXI. Nu pare, dar e acolo, cu soclul tradiţiei cu tot, cel din zorii unei modernităţi care a trecut deja de 100 de ani. Mai mult, în ultima jumătate de veac, filosofia s-a tras tot mai aproape de cabinetele care iau decizii, caşi de singurătatea omului derutat de o lume prea complexă şi prea variată pentru inerţia simplităţii în care a fost el educat. « Bătrâna » filosofie a întinerit uluitor ! Şi-a adjudecat căile ştiinţei, a vizitat principiile dreptului, a disecat limbajul şi a scormonit în biserica vie, instalându-se uneori ca un chiriaş de lux în anticamera politicii. A vorbit şi vorbeşte în toate registrele – e cinică, autoritară, intuitivă, profesorală, amicală, acru logicistă sau subtil spiritualistă, după caz. Portretul pe care i-l face Andrei Marga în această panoramă cuprinde toate trăsăturile ei de până alaltăieri. Şi toate referinţele utile celor care vor să aprofundeze o linie anume, o operă, o mare temă. Cum, din păcate pentru noi, avem un acces foarte sărăcăcios la módele recente de pe piaţa gândirii, un asemenea gest de « introducere » într-un câmp determinant pentru l’air du temps al deceniilor care vin are valoarea unui lanţ de chei pus în mâna tinerilor şi a formatorilor lor. Pentru că la pasivul urât pe care li-l lăsăm moştenire merită să ne străduim să adăugăm şi câteva fire pe care să poată merge căutând ieşirea din labirint, speranţa, lumina.

 


ISBN: 978-973-1960-97-5
13,5x 20 cm
320 pagini
38 lei
11 €
15 $
(epuizat)

Falimentarea naturii

Negarea limitelor planetei
Anders Wijkman
si Johan RockstrOm

Traducere de Vlad A. Arghir
Prefaţă de Călin Georgescu

Se pledează aici pentru abando­­na­rea indicelui de creştere a PIB-ului ca obiectiv al dezvoltării. Accentul ar trebui mutat pe un număr limitat de alţi indicatori ai stării materiale. Ţărilor bogate li se adresează aici un apel la limitarea creşterii ma­­teriale, care să lase loc creşterii nivelului de trai în ţările sărace. Ni se prezintă modele de afaceri al­ter­­­native, cum ar fi trecerea de la pro­­ducţie la servicii sau adoptarea unui sistem economic circular, bazat pe reutilizare, recondi­ţio­na­re şi reci­cla­re – totul cu scopul de a des­chi­de calea unei dezvoltări durabile.


ISBN:
978-973-1960-93-7
15,5 x 23,5 cm
80 pagini
13 lei
5 €
6 $

DRAMA NOASTRA DEMOGRAFICA

Populatia Romaniei la recensamantul din octombrie 2011
VASILE GHETAU

Sub egida Institutului de Proiecte pentru Inovaţie şi Dezvoltare – Reprofesionalizarea României IV
Cu o prefaţă de Călin Georgescu

Recensământul unei ficţiuni 

În octombrie 2011 am fost cu toţii martori la zarva din jurul recensământului. Atmosfera în ţară era proastă şi oamenii credeau că li se notează CNP-ul ca să li se fure votul la alegerile viitoare, răspundeau din doi în doi despre cei plecaţi în străinătate sau refuzau pur şi simplu să-i deschidă uşa recenzorului, considerându-l un nou trimis monstruos al unor autorităţi de la care nu-i veneau decât nedreptăţi şi ameninţări. Autorităţile, deloc mai breze, s-au ocupat de ce vrei şi ce nu vrei, dar nu de recensământ : i-au aprobat bugetul cu întârziere, au neglijat cartografierea care ar fi trebuit refăcută, au trimis pe teren oameni slab pregătiţi şi prost plătiţi, s-au dezinteresat de introducerea şi tratarea datelor. Toată lumea a părut să aibă dreptate, într-un soi de revoltă colectivă, la aflarea primelor date : populaţia ţării a apărut ca mai puţină decât în 2002 cu peste 2,6 milioane, iar ritmul scăderii ei până în 2050 a permis o proiecţie de 14,8 milioane de români pentru acea dată. Ca să nu mai vorbim de masivele scăderi de efective şi locuinţe din Capitală şi din teritoriu, dincolo de ceea ce se ştia şi se aproxima despre migraţia românilor către alte ţări pentru muncă. Apoi, ca la un semnzarva a încetat. Toată lumea a aflat vag că rezultatele parţiale nu vor veni prea curând, iar cele finale, cu analize detaliate şi interpretările necesare, vor fi disponibile doar cândva în 2013.
Cum de s-a organizat tăcerea atât de repede ? Poate că mai întâi de toate era nevoie de linişte pentru a tipări oricâte buletine de vot în baza unor tabele pe care nu jură nimeni, dar fără de care hârjoana zisă « politică » nu putea continua, iar rotirea cadrelor « dirighente » devenea imposibilă. Mult mai serioase însă sunt cu totul alte lucruri, explicate pe îndelete de Vasile Gheţău, un profesionist al domeniului, în studiul său cu accente grave. Oricum ai lua rezultatele acestui ultim recensământ, ele nu sunt fiabile. Ca la orice raport care implică relaţionări şi comparaţii, cheile de verificare nu prea funcţionează. O scădere a populaţiei cu 10 % în zece ani modifică toţi indicatorii demografici majori, dar implicit modifică substanţial şi toate datele economice şi sociale, toate raportările noastre prezente şi viitoare. Şi asta fără ca măcar, în urma modificării, noile date să poată fi luate în serios. Cu alte cuvinte, din pricina acestor aberaţii de înregistrări, calculele aberante care ar urma n-ar putea indica nici ce populaţie activă avem, nici câţişomeri, deci nici de câtă protecţie socială e nevoie, nici cât consumăm cu toţii, nici ce programe de redresare ne-ar lipsi şi cât ar trebui să cheltuim cu ele. Nu ştim nici ce să povestim despre PIB şi nici cât e datoria externă pe cap de locuitor, n-avem habar de rata natalităţii şi nici de cifrele exacte ale etniilor de la noi.
Şi mai grav e faptul că, dacă azi suntem în ceaţă, nu vom bâjbâi mai puţin mâine şi în următorii zece ani ! Pentru că, până la următorul recensământ, cel din 2022, lucrurile aşa rămân. Pe ce se vor baza următoarele guverne şi administraţii pentru a face planuri şi a le aplica ? Mister ! Cifrele livrate de patrie au tot fost grevate de aproximaţii şi suspiciuni decenii de-a rândul, dar de acum încolo e limpede că, mult înainte de a bănui că ele au fost « manipulate », putem fi siguri că ele sunt... ficţionale.
De ce se tace atât de apăsat în privinţa recensământului ? Pentru că nu e vorba de o incompetenţă şi o nereuşită oarecare, ci de una de calibru, cu consecinţe majore. Poate că societatea românească ar putea înţelege ceea ce Vasile Gheţău numeşte « pericolele dramaticei depopulări a ţării », dar nu e sigur că şi elitele ei conducătoare realizează dezastrul de care sunt direct responsabile susţinând şi cauţionând confortabil şi orbeşte nepriceperi, somnolenţe, interese nelegitime, deturnări şi alte matrapazlâcuri. În fond, recensământul pune nu degetul, ci toată mâna pe rană : « factorii de decizie » din ultimii ani au făcut dintr-o ţară care exista cât de cât una care nu mai există, un spaţiu fără chip, cu uşşi geamuri deschise, prin care bate vântul.

                                                                 Adina Kenereş


« Felul în care a fost organizat 
şi s-a desfăşurat recensământul este expresia fidelăa stării societăţii româneşti în anul 2011 : o societate profund marcată de criza economică, socială şi politică, divizată, disoluţia autorităţii instituţiilor, indiferenţa populaţiei, frecvente cazuri de spirit civic îndoielnic, atitudine iresponsabilă din partea unor oameni politici faţă de recensământ, o presă în bună măsură superficială în tratarea problemelor recensământului, cu o vizibilă şi violentă atitudine antirecensământ. La modul general, eşecul unui recensământ nu este numai acela al guvernării, ci este unul al întregii societăţi, pentru că recensământul populaţiei este singura operaţiune statisticăîn care este implicată toată populaţia [...]. În contextul unei populaţii cu 2,4 milioane mai mică şi cu o structură pe vârste afectatăsemnificativ de masiva migraţie, mă întreb ce fel de programe s-au elaborat în anul 2011 şi ce fel de programe se elaborează în acest anşi pentru anul 2013 în ministerele şi în celelalte instituţii în care cunoaşterea structurii pe vârste a populaţiei, a unor subpopulaţii este indispensabilă. Este vorba de sănătate, educaţie, pregătirea şi utilizarea forţei de muncă, dezvoltare regională. »

                                                                Vasile Gheţău


Cuprinsul : Numărul populaţiei şi componentele schimbărilor în profil teritorial  A fost migraţia externă mai mare în urban sau în rural ?  Structura etnică a populaţiei  Semne de întrebare  O populaţie de 19 milioane de români în anul 2011 : ce perspective pentru mijlocul secolului ? Remarci finale  Addendum. Inerţia şi dinamica internă a construcţiei demografice Referinţe  Lista tabelelor  Lista figurilor Rezumat, lista tabelelor şi cea a figurilor în engleză.

 


ISBN:
978-973-1960-92-0
13,5x20 cm
292 pagini
25 lei
7 €
10 $

PENTRU UN IDEAL COMUN

CALIN GEORGESCU

Bibliografia momentului de răscruce în care se află România :
starea de fapt, programe, strategii, dileme, contexte vechi şi noi

În toamna lui 2010, românii lucizi pricepuseră deja că ţara lor s-a dus de râpă şi perspectivele s-au închis pentru multă vreme. Multe soiuri de crize se împletiseră pe un corp oricum foarte şubred, care nu mai producea decât măsuri poliţieneşti sau de jupuire şi propagandă mincinoasă în megafoane, iar « soluţia » guvernării programa sărăcie, îndatorare, demolarea statului. Sfidând Europa şi democraţia, îndemnând populaţia să plece în lume la muncă unde-o vedea cu ochii, tăind voios toate sursele de venit cu o mână, în timp ce ocrotea cu cealaltă un imens evantai de fraude şi evaziuni, abuzuri şi reţele de crimă organizată, « clasa conducătoare » arăta implicit că românii ar face bine să-şi ia gândul de la ceea ce fusese cândva « moşia » lor. Rezolvase ea şi « râul », şi « ramul », vândute confidenţial. « Neamul » nu mai avea căutare, adică redevenise « tolerat », în curs de a se transforma în « sclav » de la bunic la strănepot. Pe un asemenea fundal depresiv, nu e de mirare că am tresărit cînd, la Biblioteca Academiei, o voce surprinzător de sportivă a spus : « Dar România nu este aceasta ! » Vorbea despre români care ştiu şi pot să facă altceva decât ceea ce vedeam cu toţii, dar şi despre un alt « management » al resurselor. Ba chiar evoca un « ideal comun » ! Vorbe mari, din care nu mai auzisem de mult, dar care – lucru ciudat – se inserau într-o serie de reflecţii raţionale, pe temeiuri făcute plauzibile de experienţa noastră directă de-a lungul deceniilor. Acum, în 2012, transcriptul acelei luări de cuvânt e la fel de şocant :  

« Cea mai mare daună adusă societăţii româneşti actuale, acum când politicul a ajuns la un rang total nemeritat, este deprofesionalizarea ei. Consider ferm că o societate se îmbogăţeşte prin profesionalism, şi nu prin incompetenţă. Rolul civilizaţiei este să formeze profesionişti şi, atâta timp cât societatea nu beneficiază de ei sau îi are, dar nu le dă mijloace de manifestare, lucrurile desigur că nu iau direcţia pe care ne-am dori-o cu toţii. De aceea cred că mesajul pe care l-am lansat de cel puţin doi ani de zile – reprofesionalizarea României – este, probabil, cheia de succes a unei ţări în derivă, care se află în faliment şi trăieşte pe datorie, aşa cum este România ultimilor douăzeci de ani. 
Dar România nu este aceasta. Pentru că a dovedit cu prisosinţă că a avut oameni remarcabili, care au dat civilizaţiei realizări importante. România are şi acum oameni foarte bine pregătiţi şi bine intenţionaţi, dar care nu sunt lăsaţi să se manifeste, să dea rezultate pe piaţa muncii. [...] Să nu-i uităm nici pe oamenii care dinamizează economia din ţările unde se află, în loc să o facă în România. Trebuie doar să le oferim mijlocul de manifestare. Să luăm doar un exemplu : la NASA, a doua limbă este româna şi, din 3 500 de angajaţi, 300 sunt români [...], pe lângă cei 10 000 de profesori universitari români care sunt în întreaga lume, în marile centre universitare. Consider că România este a celor care trăiesc constant viitorul ei şi care, cu puţină şansă şi cu o coagulare pentru un ideal comun, pot genera ceea ce am visat cu toţii de o viaţă. 
 
[...] Planul Marshall, intrat în vestul Europei în 1945, a creat industria pe care o cunoaştem şi la care chiar tânjim, însă a avut şi un impact negativ asupra viitorului Europei : faptul că sistemele economice, la ora actuală, nu se mai pot baza decât exclusiv pe capitalul natural pe care îl are o ţară. Cheia jocului constă în prezent, în economia lumii, în a consuma cât mai puţine resurse pentru a obţine produse cu valoare adăugată mare [...]. Cine are acest lucru va avea viitorul, dincolo de pace. Din punctul meu de vedere, cel mai important proiect pe care România ar putea să-l aibă priveşte cei 25 cm de sol fertil de deasupra pământului. Proiect racordat la investiţia complet neglijată în ultimii douăzeci de ani : investiţia în om. »

Călin Georgescu le răspundea atunci unor curioşi educaţi la finele prezentării unei cărţi despre un alt mod de a vedea şi a trăi pe o planetă în suferinţă, uzată şi abuzată de lăcomii iresponsabile, nu fără ecou în context românesc. Ne-a interesat pe loc

« reprofesionalizarea », pe care spunea că o slujea de doi ani, şi am aflat apoi mai multe despre îndelungul efort paralel, la care contribuiseră o mulţime de specialişti din diverse domenii, de a construi structuri, strategii, programe, de a asocia bunăvoinţe şi schiţe de proiecte, toate concepute ca alternativă la dezastrul programat în care ne aflam.
Deşi nimeni nu se grăbea să-i facă vad « alternativei », Călin Georgescu a continuat s-o explice şi s-o promoveze în texte proprii şi în interviuri (volumul de faţă cuprinde numeroase citate, inserate în text cu o tipografie aparte), în studii ample sau în analize de moment. Energia, competenţa şi credinţa investite într-un asemenea demers merită să fie onorate şi, în orice caz, măcar cunoscute şi înţelese.
De cine ? ar întreba un curios educat dintre cei care puneau întrebări la Biblioteca Academiei în urmă cu doi ani. Există, am zice, cel puţin trei categorii de cititori interesaţi de astfel de pagini : cei care, refuzând să admită fiasco-ul ţării, se informează despre starea ei dintre 2008 şi 2012, şi se inspiră din temele unei alternative posibile, viabile, dar niciodată înfăptuite ; cei care studiază fosta Românie ca pe o Atlantidă şi se întreabă cum de nu s-au găsit minţi şi forţe care să o salveze de la scufundare atunci când acţiunea ar mai fi fost încă utilă, bucuroşi totuşi să descopere cã s-au înşelat ; cei care habar n-au avut că, dincolo de demagogia şi manipulările mediatice menite să-i convingă că fac parte dintr-o naţiune de clovni, proşti şi neputincioşi, mulţi conaţionali de-ai lor aveau mintea clară şi îşi purtau încă ţara în inimă, lucrând pentru ea până acolo unde li s-a îngăduit.
Astfel, vor putea găsi cu toţii în acest volum : 
■ o radiografie a evoluţiilor din România anilor 2007-2011 (« Pe unde ne mai aflăm acum », pp. 15-46)
 mărturii despre soluţiile propuse de profesionişti pentru o mai bună guvernare şi despre disponibilitatea lor de a contribui la punerea în aplicare a măsurilor în cadrul unei guvernări competente (« Au existat soluţii : o cale de urmat, un guvernul tehnocrat, o alianţă a profesioniştilor », pp. 47-59)
 cele două teme majore care stau deopotrivă în faţa oricărei viitoare conduceri a ţării şi în cuprinsul oricărei cercetări istoriografice : educaţia şi mediul (« Oamenii şi mediul – cele două artere ale ţării », pp. 61-110)
 puncte de vedere despre statul responsabil, economia civică şi distributismul aplicat la contextul românesc (« Gânduri pentru reeducarea statului », pp. 111-123)
 o cercetare asupra tinerilor ţării şi a perspectivelor lor (« Raport despre şi pentru tineri », pp. 125-174)
■ povestea construirii unei strategii naţionale de dezvoltare durabilă, pe care toate forurile au aprobat-o şi pe care nimeni n-a implementat-o (« A fost odată Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă (SNDD) », pp. 175-200)
 în sfârşit, reluată aici, « O altă istorie a ţării – vedere economică şi profesională », pentru a nu pierde din vedere trecutul pe care s-a clădit actualitatea (de la începuturi până în 2006) (pp. 201-289)

La ce foloseşte cartea de faţă ? Poate fi o agendă, un memento, o arhivă. Seamănă şi cu un documentar, şi cu un reportaj dintr-un teritoriu nou, deşi nu tocmai necunoscut. Aduce, fireşte, şi cu dosarul care pregăteşte un rechizitoriu. Dar nu acel succint act produs pentru un tribunal ce se exercită azi, ci documentaţia serioasă pe care o va consulta Istoria atunci când va începe să cerceteze « cazul românesc ». Căci e imposibil ca Ea să nu se întrebe în veci de veci cum de s-a ajuns ca o « gură de rai » să-şi risipească fiii şi puterile, bunurile şi angajamentele, prezentul şi viitorul, după ce reuşise cu atâta chin să-şi treacă ADN-ul prin seculi. Şi-apoi unde au fost în acel timp de cumpănă faimoasele « elite » ale ţării ? Şi, în concluzie : cine le-a pus piedică ? Dacă noi nu ştim să răspundem la asemenea întrebări răspicate, e sigur că Istoria, după o matură chibzuinţă, va găsi ceva de spus. Va afla şi vinovaţi, va redacta şi sentinţe.

Deocamdată, bun venit în fosta Românie posibilă !

                                                   Editorii

 


Album de fotografie color
ISBN: 978-973-1960-91-3
20x24 cm
128 pagini
90 lei
23 €
31 $

« Precum in cer, asa si pe pamant »

Calatorie foto prin lumea ortodoxa romaneasca

Cristina NichituS Roncea

Cu un cuvânt înainte al acad. Florin Constantiniu

Album în ediţie bilingvă (română-engleză)
« On earth as it is in heaven ». A photo journey
into the Romanian Eastern Orthodox realm
Versiunea engleză : Vlad A. Arghir

S-au aşezat în acest album peste 210 cadre ca să spună povestea unui fel de a fi din interiorul ortodoxiei româneşti, aşa cum arată ea în ultimii doi-trei ani (2008-2011). Cristina Nichituş Roncea şi-a deschis aici arhiva de mirean care fotografiază în biserici şi mănăstiri, în atelierele şi bucătăriile lor, în chilii şi prin munţii în care călugării se duc « la pustie ». A avut şansa de a fi acceptată şi îngăduită cum puţini sunt, graţie unui firesc şi unei simplităţi inspirând linişte şi încredere. Sentimente justificate din ceea ce se poate vedea în album : o priză directă a evenimentului, iar nu punerea lui în scenă ; bucurii mari şi sărbători ale inimii, nu o antologie a fastului ; momente de meditaţie autentică şi altele de muncă la fel de adevărată, care ţin laolaltă viaţa spirituală şi întruchiparea ei materială, cerul şi pământul existenţei, iar nu plăsmuiri eterice asociate cu cine ştie ce abstracţii.

 


ISBN:
978-973-1960-89-0
15,5x22 cm
160 pagini
25 lei
7 €
10 $

COMPANIA POETILOR TINERI IN 100 DE TITLURI

alese de DAN COMAN si  PETRU ROMOSAN


Ciudat, există reportaje mult mai tari decât cele de la TV ! Există poemele unor tineri – toate sunt « ultime » ca filosofia şi « prime » ca fotografia. Adevărate ca ezitările omului etern, crunte ca zvârcolirile timpului nostru, memorabile ca strigătul oricărui poet născut, iar nu făcut.

Citiţi-i pe cei mai buni 15 dintre ei ! Veţi descoperi în volumul lor peisajul de suflet al României de azi aşa cum nu vrem să-l vedem, lumea noastră aşa cum ne îngrozim să le-o lăsăm, energia şi speranţa pe care ei le-au depozitat în verb.

Faceţi cunoştinţă cu cei care par învinşii de azi, fiind, de fapt, singurii  învingători :

 CONSTANTIN ACOSMEI  GABI EFTIMIE TEODOR DUNĂ  RUXANDRA NOVAC  ŞTEFAN MANASIA  MARIN MĂLAICU-HONDRARI  CLAUDIU KOMARTIN RADU VANCU  DAN SOCIU  a. urmanov V. LEAC  FLORIN PARTENE  ELENA VLĂDĂREANU  val chimic  DAN COMAN

 


ISBN:978-973-1960-87-6
16x23 cm
480 pagini
50 lei
13 €
18 $

Polemos

Duelul cu/in idei

Marin Mincu

Ediţie îngrijită, prefaţă, note şi comentarii
de Bogdan Creţu

Prezentul volum reprezintă şantierulelaborării unor sinteze fundamentale. Citind confruntările lui Marin Mincu de-a lungul timpului, se poate observa nu doar o evoluţie firească, ci mai ales o coerenţă a discursului său critic, o consecvenţă cu sine. Polemosreprezintă, din acest punct de vedere, 
un adevărat manual de critică literară.

                                      Bogdan Creţu

 

Nu sunt un adept al criticii „învăluite“, detest duplicitatea şi, de aceea, cum probabil s-a observat, mi-a plăcut întotdeauna să mă exprim direct, chemând în cauză nominal pe cei despre care am avut ceva de spus. Mai cred, cu naivitate desigur, că această verticalitate a punctului de vedere poate să însemne cel puţin un act de probitate intelectuală, dacă nu profesională...

                                       Marin Mincu

 


ISBN:
978-973-1960-85-2
12,5x20 cm
136 pagini
16 lei
5 €
7 $
(epuizat)

Cum se spune in engleza...?

Exercitii de traducere
pentru reactivarea cunostintelor
Raluca Suciu

Cartea de faţă s-a ivit din nevoia de a construi exerciţii de traducere pentru cursurile de engleză la care veneau adulţi cu diferite profesiuni (din comerţ, finanţe, industrie, domeniul juridic...), dornici de exprimare simplă şi fluentă. Conştienţi de cunoştinţele lor profesionale şi de « amintirile de engleză », sperau la o exersare ţintită, cât mai practică, în stare să le activeze noţiuni pasive şi să-i facă inteligibili pentru partenerii străini.
Am ales aici 122 de exerciţii, grupându-le în două mari secţiuni : Basic Training şi Vocabulary Training. Basic Training cuprinde unităţi de traducere orientate spre tiparele verbale, resimţite ca « dificile »,  adică destul de diferite de cele din limba română. Secţiunea e împărţită în First Level şi Second Level, corespunzătoare deci unui nivel de « începător » şi altuia de « avansat », care pot fi şi două etape de recuperare a unui fond pierdut prin nefrecventare. Vocabulary Training invită, cum îi spune şi numele, la exersarea unor elemente de vocabular uzual din viaţa « la serviciu ».

 


ISBN:
978-973-1960-82-1
20x26 cm
832 pagini
cartonat
200 lei
48 €
63 $

Enciclopedia exilului literar romanesc 1945-1989

scriitori/reviste/institutii/organizatii
Ediţia a doua, revizuită şi adăugită

Florin Manolescu


Corpusul propriu-zis, bibliografia şi indicele Enciclopediei… constituie pentru moment cel mai cuprinzător instrument de lucru în ceea ce priveşte experienţa şi creaţia emigraţiei româneşti. Interpretarea largă a « literarului » şi preocuparea pentru actualizarea referinţelor pînă la finele lui octombrie 2009 ţin Enciclopedia… în pas cu înţelegerea sociologică modernă a « scrisului » şi servesc interesul tuturor specialiştilor în istorie recentă şi contemporană, al profesorilor, cercetătorilor, jurnaliştilor.

 

 

 

ISBN:
978-973-7841-77-3
13,5 x 20 cm
288 pagini
25 lei
7 €
10 $

Bariera vergului

sau Viata unui baiat de Bucuresti
Gheorghe Parusi

Povestindu-se, la 70 de ani, Gheorghe Parusi îşi continuă, deloc surprinzător, opera de cronograf : mai întîi Cronica Bucureştilor, întocmită de el din document şi sentiment, apoi Cronologia Bucureştilor (20 septembrie 1459-31 decembrie 1989), iar acum propria lui « istorie » în date, trăiri şi fotografii. Omul acesta e chiar o părticică a Capitalei – iar dacă s-a plimbat cîţiva ani şi prin ţară, a fost numai pentru a se simţi şi mai bucureştean. 
Uzînd din plin de modestia hîtră şi dibace a mahalalei Vergului, dar şi de rigoarea filologului devenit profesor de română şi bibliotecar al Academiei, relatează tocmai acele decenii despre care din ce în ce mai mulţi deja cer lămuriri. Aflăm cum puteai să te aperi de ce era mai rău după 1945 ocolind, adaptîndu-te, rezistînd, alegîndu-ţi bucuriile şi tovărăşiile sincere. Cu cît mai puţine iluzii, dar nu fără speranţă, cu omenie, cu mult umor şi cu o credinţă discretă în datorie şi în lucrul bine făcut... dacă tot te-ai apucat de el.
O fermecătoare cronică a unui localnic devotat.

 Despre carte                   Fragment

 


ISBN:
978-973-7841-75-9
16 x 23 cm
80 pagini
Album foto,
povestea clădirii,
amintirile şi opiniile
arhitecţilor
45 lei
12 €
16 $
(epuizat)

Casa Poporului

Un sfirsit in marmura
Andrei Pandele

A fost odată (şi mai este) o clădire înfricoşătoare. Sau impresionantă. Depinde cine se uită la ea, ce înţelege şi ce ştie despre formele create de om, cum citeşte istoria cea mare şi propria sa viaţă. Andrei Pandele, arhitect « pedepsit » să lucreze un an la Casa Poporului în 1987-1988, n-a putut ocoli monumentul nici în amintire, nici în prezentul său bucureştean. În ultimii ani şi-a întrebat şi breasla despre Casă şi viitorul ei într-un oraş pe care această construcţie l-a afectat serios. Fotograf pasionat şi profesionist, nu scapă din obiectiv, de mai bine de douăzeci de ani, Casa şi partea veche de oraş care a fost distrusă pentru a-i face loc. Graţie imaginilor lui Andrei Pandele şi dublei sale meserii, povestea clădirii e în acelaşi timp sinceră, dramatică şi memorabilă.

 Despre carte                   Fragment

 

 

Versiunea engleză :
Vlad A. Arghir şi Mike Ormsby


ISBN:
978-973-7841-76-6
55 lei
15 €
20 $
(epuizat)

The House of the People

The End, in marble
Andrei Pandele

ISBN :
978-973-7841-74-2
15 x 22 cm
360 pagini (344+XVI)
40 lei
11 €
15 $

Spitalul amorului

sau Cîntătorul dorului
Anton Pann

Auzim de cîţiva ani nu doar mult hulitele manele « moderne »,
ci şi vechi cîntări româneşti, zise « de lume » sau « de la lăutari ». Unele îşi leagă cumva numele de Anton Pann sau provin în chip declarat din culegerea sa – celebră şi de negăsit – intitulată Spitalul amorului. Iată, în fine, după mulţi ani, această faimoasă sursă reeditată, pusă la îndemîna tuturor celor  ce vor să cînte ca prin Bucureştii de acum cel puţin 150 de ani sau măcar  să-şi facă o idee despre cum sunau dorul şi petrecerea pe atunci.

Repertoriul de cîntece (în transcriere europeană, pe portative
şi în transcriere psaltică modernă) este însoţit de 
Cuvinte lămuritoare despre vechea muzică profană de la noi  de Nicolae Gheorghiţă 
şi Mică antologie de citate din scrieri despre Anton Pann 
de Petru Romoşan

 Despre carte                   Fragment


ISBN :
973-7841-05-0
978-973-7841-05-6
16,5 x 23.5 cm
450 de imagini
312 pagini
din care 1 caiet
de fotografii color şi 2 caiete
de fotografii
alb-negru
40 lei
11 €
15 $

Cronica Bucurestilor

intocmita, din document si sentiment,
de Gheorghe Parusi

La toamnă, în 20 septembrie, Capitala va împlini 550 de ani, număraţi
de la prima ei atestare într-un hrisov al lui Vlad Ţepeş. Ni s-a părut nimerit să reedităm în acest an aniversar frumoasa poveste a oraşului dintre 1512 şi 1947, spusă de Gheorghe Parusi cu ajutorul cronicilor
şi tipăriturilor pe care le-a antologat, precum şi cu sute de imagini evocatoare şi istorii care ţin de propria lui viaţă.

În plus, poate că acum, la patru ani de la prima ediţie a cărţii, simţim mai apăsat « constantele » istoriei noastre locale : de la curiozitatea pentru orice formă de spectacol – aceea care îi făcea, la 1632, pe bucureşteni să se suie cu copiii « pă garduri, de să uita cum să bate războiul » lui Matei Basarab mai jos de Plumbuita (zice cronica lui Radu Popescu) – la uşurinţa cu care întîmpinăm abuzurile negustorilor străini – astfel încît
« în casa cea mai modestă, ca şi în palatul cel mai somptuos, de la vlădică pînă la opincă, din duşumea pînă-n tavan, din tălpi pînă-n creştet nu poţi găsi un pat, un pahar, un scaun, un şervet, o cizmă, o căciulă care să nu fie adusă gata din străinătate. În ţara cînepii sacii şi sfoara
le cumpărăm de la nemţi ! » (spune Ion Ghica în 1875).

Amatorii de nostalgii şi realiştii găsesc aici deopotrivă argumente pentru lehamitea sau amorul lor de Bucureşti.

 Despre carte                   Fragment


ISBN :
978-973-7841-72-8
13 x 18,5 cm
192 de pagini
şi un caiet
de 16 pagini
cu fotografii
25 lei
7 €
10 $

Visuri si himere

Ecouri simboliste în sculptura românească modernă

Adriana Şotropa


Adriana Şotropa luminează destinul accidentat al sculpturii româneşti, mai precis, momentul naşterii dureroase a modernităţii ei. A-şi părăsi statutul sigur dar anost de ornament funerar pentru a face saltul în abisul autonom al « artei pentru artă » a fost pentru plastica noastră
de la începutul secolului XX o încercare teribilă. Soldată cu ivirea unor personaje de succes, mimînd creator modele germane şi franceze, a unor spirite torturate şi încă prea puţin înţelese, ca Paciurea, cu un geniu numit Brâncuşi, dar şi cu o seamă de sculptori « interesanţi », surprinzători, pierduţi pe nedrept din vedere prin decenii şi depozite
de muzeu.
Marele merit al unei asemenea cercetări este acela de a ne arăta – folosindu-se şi de vreo 70 de fotografii – că sîntem mult mai bogaţi
decît ştiam. 

 Despre carte                   Fragment


ISBN :
978-973-7841-71-1
13,5 x 20 cm
408 pagini
40 lei
11 €
15 $

« Spre un nou medievalism economic »

Scrieri economice
Mircea Vulcanescu

Editie ingrijita de Marin Diaconu
Cuvint inainte de Toma Roman

Cei ce admiră paginile înaripate ale lui Mircea Vulcănescu pe tema dimensiunilor spirituale, filosofice ale naţionalului vor afla acum - sperăm - că ele nu au fost doar rodul unor meditaţii inspirate. Soclul lor - multă lectură, multă experienţă, multă muncă - este deplin vizibil în acest volum.

Din cuprins : Revanşa tîrzie a lui Mircea Vulcănescu - cuvînt înainte de Toma Roman Mircea Vulcănescu : Viaţa, coordonate spirituale şi economice, repere bibliografice (1904-2009) Spre un nou medievalism economic Gospodăria ţărănească şi problemele pe care le pune statisticienilor Bonurile de impozite ca mijloc de lichidare a datoriilor arierate ale statului Balanţa comercială a României Carteluri, politică liberală şi dictatură economică Însemnări pentru industrializarea României Între Londra şi Washington Locul României în economia mondială Economia de război Problemele economiei româneşti după al doilea război mondial Indice de nume 

                                         Fragment


ISBN:
978-973-7841-67-4
15,5 x 22 cm
344 pagini
din care 24 de pagini alb-negru
şi color (fotografii şi reproduceri după desene)
50 lei
13 €
18 $

Pallady scriind

Jurnale, scrisori, insemnari
Editie ingrijita de Dana Crisan

Intimidant, trufaş, cochet şi rău de gură - aşa l-a transmis legenda pe « boierul » Theodor Pallady. Până şi pentru fanaticii săi, pictorul e şi azi prea hieratic, modern şi elitist faţă de gustul popular, pe care a tot părut că-l sfidează. Citindu-i însă aici miile de însemnări, toţi amatorii de artă vor afla omul care a cunoscut lumea într-atât, încât s-a dezgustat de ea, ca şi pe cel care s-a străduit să nu piardă nici o clipă contactul cu Arta şi cu sinele său adevărat. Desenând şi pictând, dar şi scriind ca pe o oglindă, Pallady a înţeles să fie în toate acelaşi : frust dar cultivat fără răgaz, crunt dar just, sensibil şi disponibil dar nu mai puţin demn şi tăinuit, formalist precum şi creator de forme, urmărind compoziţia sau experienţa interesantă dar mai ales expresia ei simplă şi eficientă. În notele şi schiţele « private » care au ritmat viaţa acestui căutător de Absolut mereu pândit de Neant, cititorii din secolul XXI vor avea şansa să-l descopere şi pe Pallady modest, disperat, econom, slab şi frivol -în totul, un uluitor artist al mărturiei.

 Despre carte                   Fragment


ISBN :
978-973-7841-66-7
20 x 23 cm
160 pagini
60 lei
16 €
21 $
(epuizat)

Martorul-Surpriza

Fotografii necenzurate din comunism
Andrei  Pandele

Prefaţă de Petru Romoşan

Ediţie bilingvă română-engleză / bilingual Romanian / English edition (Surprise Witness. Uncensored photos from the Communist years
Versiune engleză / English version : Mike Ormsby)

Fotografiile datează din 1975-1989 - două treimi dintre ele au figurat în catalogul expoziţiei Fotografii interzise şi imagini personale, o treime sînt publicate în volum pentru prima dată. Sperăm ca, prin acest volum, să circule, în ţară şi pe glob o mărturie convingătoare despre supravieţuirea românilor în ultimele două decenii ale regimului comunist.

 Despre carte                   Fragment


ISBN:
978-973-7841-45-2
16,5 x 23,5 cm
896 pagini de text
24 pagini de fotografii
hîrtie specială
indice de nume
indice tematic
bibliografie
90 lei
23 €
31 $
(epuizat)

Cronologia Bucurestilor

(20 septembrie 1459-31 decembrie 1989)
Zilele, faptele, oamenii Capitalei de-a lungul a 530 de ani
Gheorghe Parusi

De la povestea şoselelor la cea a iluminatului, de la arheologie la şcoli, de la lucrări publice şi raţii la meserii şi etnii locuitoare, de la temperaturi-record la primari şi ocupaţii străine, de la A la Z, tot ce înseamnă moment, gest, nume sau loc memorabil pentru viaţa Capitalei preţ de mai bine de cinci secole se găseşte AICI. Această « biblie » a existenţei bucureştene, realizată din surse sigure şi complet repertoriate, încrucişează axa timpului cu cea a temelor, astfel încît nici o căutare documentară şi nici o curiozitate întîmplătoare să nu poată rămîne fără răspuns.

 Despre carte                   Fragment


ISBN:
978-973-7841-43-8
15 x 23 cm
384 pagini,
din care 8 pe hîrtie color
37,5 lei
10 €
14 $

Satire, dictionar poltic si alte marafeturi de Bucuresti

N.T.Orasanu
Ediţie îngrijită de Adina Kenereş şi Petru Romoşan

Da, românii au încă mari scriitori necunoscuţi ! Orăşanu e unul dintre ei. De ce e încă necunoscut ? Pentru că deranja acum aproape 150 de ani, aşa cum cu siguranţă vom vedea că deranjează şi azi. De ce ? Pentru că le spunea lucrurilor pe nume, iar verbul său era popular. Pentru că umorul şi ironia lui, acide amîndouă, se gravau dureros pe numele puternicilor zilei. Care îi suspendau gazetele, îl mai trimiteau la « răcoare », iar îi suspendau gazetele etc. Bucureştenii îl adorau pentru că pana lui le descria oraşul aşa cum era : cu bogaţi şi săraci ; cu gropi şi noroaie ; cu hoţi, aroganţi şi impostori ; cu o foame bolnavă de « politică », prin care se înţelegea pur şi simplu « bătaia pe ciolan ». Parcă vă aminteşte ceva, nu ? Ei da, Orăşanu e omul care ne lipseşte !

 Despre carte                   Fragment

ISBN:
978-973-7841-40-7
23,5 x 28,5 cm
112 pagini
pe hîrtie speciala
424 de fotografii
album brosat
70 lei
18 €
25 $
(epuizat)

Bucuresti - arhipeleag

Demolarile anilor '80 : stergeri, urme, reveniri
Cristian Popescu
Cu colaborarea lui Adrian Majuru
Editor Adina Kenereş

În 424 de imagini, romanul-foto al schimbării şi neschimbării Capitalei în ultimii douăzeci şi ceva de ani. În cîteva texte, repere istorice şi detalii de viaţă urbană. Comparaţii necesare pentru a trăi şi a visa în Bucureşti.

 Despre carte                   Fragment


ISBN:
978-973-7841-36-0
15 x 23 cm
576 pagini
55 lei
15 €
20 $
(epuizat)

Fata padurii si omul noptii

In compania fiintelor supranaturale
Constantin Eretescu

« Fata Pădurii apare în postura de agresor al bărbaţilor, îndeosebi al ciobanilor. Metamorfozată în iubita rămasă acasă, ea dă năvală noaptea peste tînărul aflat  singur departe de sat şi îl atacă, îl violează. Atunci cînd se opune sau descoperă impostura, tînărul este pedepsit : demonul îl ia pe sus şi îl aruncă peste stînci sau în prăpăstii, îl îmbolnăveşte şi, nu de puţine ori, îl omoară. Tot ea îi face pe oamenii aflaţi pe drumuri aparent cunoscute să-şi piardă calea, fură sau schimbă copii nou-născuţi de sub ochii mamelor, îmbolnăveşte animalele. Buna cunoaştere a acţiunilor ei oferă garanţia unei protecţii adecvate. Pentru apărare s-au elaborat complexe procedee magice. Ele joacă un rol foarte important în tentativele de a-l readuce pe tînărul agresat la starea de dinaintea contactului cu divinitatea. [...] Cel care rezolvă în mod exemplar tensiunea dintre om şi Fata Pădurii este Omul Nopţii - o altă reprezentare, şi mai puţin cunoscută, fără corespondenţe cu alte fiinţe supranaturale. Acţiunile lui iau o formă extremă. Înfăţişat uneori ca un antropoid cu un singur ochi sau un singur picior, care merge sărind ca iepurele, cînd mare, cînd mic, Omul Nopţii o urmăreşte pe Fata Pădurii, o prinde, o omoară rupînd-o în două şi o consumă în faţa ciobanului-victimă. »

Uimitoarele urme ale unui străvechi rit de iniţiere  Spaime şi încercări pentru viitorii păstori  Între Fata Pădurii (oficiantul ritului) şi Omul Nopţii (mediatorul mitic)  Scenarii de îndepărtare a spiritului malefic  Ştiinţa plantelor de leac  Faptele supranaturale.

Prima monografie consacrată unui text în proza din folclorului literar românesc.

 Despre carte                   Fragment


ISBN:
978-973-7841-35-3
15 x 23 cm
256 pagini,
din care 1 caiet de fotografii color
2 caiete de fotografii alb-negru
pe hîrtie specială
Peste 100 de imagini în text
şi 40 pe hîrtie specială
36 lei
10 €
13 $
(epuizat)

Palate si colibe regale

Arhitectura si decoratia interioara in slujba monarhiei (1875-1925)
Marian Constantin

Palate şi castele regale, înjghebări originale şi grădini... Toate aceste spaţii - de locuit, dar şi de recepţie şi de odihnă - se încarcă de valori simbolice. Vor să spună mai mult decît zidurile, mobilierul şi vitraliile, trebuie să convingă, să dea un exemplu, să apropie sau să ţină la distanţă. Adevărate efigii, reşedinţele regale plătesc tribut timpului, lucrînd neobosit pentru « imagine » prin materii şi forme care slujesc idei. Arta « mare », arhitectura, artele decorative contribuie, prin intermediul maeştrilor şi meşteşugarilor, la realizarea unor proiecte care depăşesc cadrul estetic. Viziunea suveranilor se arată, fireşte, marcată de cultura proprie şi de gust, dar finalitatea ei este un gest politic, o miză a întregii comunităţi.

 Despre carte                   Fragment


ISBN:
978-973-7841-33-9
13 x 20 cm
176 pagini
19 lei
6 €
8 $

Compania amorului

in cele mai frumoase 100 de poeme romanesti
Antologie intocmita de Petru Romosan

Iată cele mai cunoscute, cele mai iubite, cele mai frumoase 100 de poeme de amor ! Selecţia a fost pe cît se poate obiectivă, judecata antologatorului trecînd înaintea gustului său. Fiecare epocă a avut hiturile ei. Volumul a încercat să cuprindă cît mai multe asemenea poeme celebre. Fiecare cititor va fi fost sensibil cîndva la una sau mai multe poezii. Cum s-au impus aceste versuri ? Prin manuale, prin mijlocirea cîntăreţilor de tot felul, prin antologii, prin mass-media, prin bileţele de amor.

Avem aici, în cele mai îndrăgite poeme de dragoste pentru cei mai mulţi cititori, o Românie secretă, fremătătoare şi indivizibilă.

O carte in 4 versiuni

Romana la prima vedere. Manual pentru incepatori de Raluca Suciu şi Virginia Fazakas

LE ROUMAIN A PREMIERE VUE. Manuel pour debutants
ROMANIAN AT FIRST SIGHT. A Textbook for Beginners
RUMÄNISCH AUF DEN ERSTEN BLICK. Handbuch für Anfänger
ROMENO A PRIMA VISTA. Manuale per principianti

O surpriză pentru unii : nu numai noi circulăm din ce în ce mai mult prin lume, ci şi străinii care vin la noi sunt tot mai mulţi. De toate profesiunile, vârstele şi dispoziţiile de studiu. Pentru cei care nu rămân simpli turişti, limba română e un... must. Cum să-i înveţe însă rudimentele într-o cursă contracronometru, văzându-şi în acelaşi timp de meserie, cunoscând oameni şi situaţii noi, devenind performanţi din mers într-un spaţiu cel puţin deconcertant ? Cu sau fără profesor, singuri sau în grup, cu toţii redevin de nevoie şcolari, dar nu ajung să fie neapărat şi filologi. Vor, adică, lucruri esenţiale, simple, directe. Vor căi verificate, care să le uşureze însuşirea aproape automată a cuvintelor şi structurilor-cheie. Cei ce i-au avut ca elevi cunosc bine sindromul « eu trebuie conversaţie » - o formulă care exprimă « totul », dar pentru care nu există leacuri miraculoase.

Tot de nevoie şi din mers au fost deci concepute aceste manuale moderne şi eficace. În ultimii ani, două tinere profesoare s-au exersat în a-i învăţa româneşte pe numeroşii străini care trebuiau să ne înţeleagă limba şi s-o vorbească repede şi (cât se poate de) bine. Iar metoda lor e brevetată acum în paginile a trei cărţi, care sunt, de fapt, una : Raluca Suciu şi Virginia Fazakaş s-au folosit de engleză, germană şi italiană ca limbi de sprijin pentru a preda cu succes acelaşi curs de română ca limbă străină. Un curs care are acum şi o variantă franceză.

Audio:

Lectia 1-a, Lectia 1-b, Lectia 2-a, Lectia 2-b, Lectia 3-a, Lectia 3-b, Lectia 4, Lectia 5-a, Lectia 5-b, Lectia 7-a, Lectia 7-b, Lectia 8-a, Lectia 8-b, Lectia 9-a, Lectia 9-b, Lectia 9-c, Lectia 9-d, Lectia 9-e, Lectia 10-a, Lectia 10-b Lectia 11-a, Lectia 11-b, Lectia 12-a, Lectia 12-b, Lectia 13-a, Lectia 13-b


ISBN:
978-973-7841-29-2
15,5 x 22 cm
384 pagini
50 lei
13 €
18 $
(epuizată)

ISBN:
978-973-7841-30-8
15,5 x 22 cm
384 pagini
45 lei
12 €
16 $
(epuizată)

ISBN:
978-973-7841-51-3
15,5 x 22 cm
384 pagini
45 lei
12 €
16 $
(epuizată)

ISBN:
978-973-7841-28-5
15,5 x 22 cm
384 pagini
50 lei
13 €
18 $
(epuizată)


ISBN:
978-973-7841-19-3
13,5 x 20 cm
392 pagini
48 pagini foto
36 lei
10 €
13 $

Copilaria la romani

Schite si tablouri cu prunci, scolari si adolescenti
Adrian Majuru

Cum îşi creşteau românii copiii altădată ? Aşteptau oare de la şcoală să le dea un viitor ? Cît de uşor îi venea comunităţii să-i accepte ca membri ?

Cercetînd un secol de Românie modernă (1850-1950), fără a lăsa însă deoparte informaţii mai vechi sau mai noi care ieşeau în afara lui, autorul a reunit aspectele esenţiale ale formării « oamenilor mici » în familie, în şcoală şi în societate : « Mi s-a părut util - mai întîi pentru mine, dar apoi şi pentru cititorii cărţii de faţă - să abordez, şi deci să şi expun extremele documentare : la un capăt, date statistice, care vorbesc o limbă destul de obiectivă, iar la celălalt capăt, cel foarte subiectiv, mărturii obţinute în cursul unor convorbiri cu oameni care au avut generozitatea să-şi povestească anii tineri şi cărora le mai mulţumesc o dată aici. Titlurile capitolelor indică ordinea etapelor de lucru în „şantier“ : de la venirea pe lume a unei noi fiinţe la finele şcolarizării sale, de la intimitatea familiei la viaţa în instituţiile de învăţămînt, de la crearea microcosmosului şcolii la funcţionarea marilor mecanisme ale societăţii care angrenează un copil de la naştere la majorat. »

 Despre carte                   Fragment


ISBN:
973-7841-16-6
14,5 x 20 cm
200 pagini
20 lei
6 €
8 $
(epuizat)

Compania copiilor

Cele 100 de poeme ale copilariei

alese de Petru Romosan

« Pentru cine am făcut ceastă carte ? În primul rând, pentru copiii de astăzi. Cu speranţa că ea va fi interesantă şi pentru copiii de mâine prin valoarea "inoxidabilă" a majorităţii textelor alese. Am făcut totodată selecţia cu gândul la educatorii de astăzi, învăţători şi profesori, la părinţi şi bunici
care, la rândul lor, mai sunt încă - sper pentru ei - copii mari. Nefiind vorba de un manual, ci de un prilej fericit de petrecere a timpului împreună şi
de dialog, grija mea cea mare a fost să găsesc acele poeme care să-i atragă şi să-i bucure pe cât mai mulţi. Am avut mereu în minte un popor de copii. »
                                                                Petru Romoşan

Autorii selectaţi în antologie sunt :
Anton Pann  Alexandru Donici Grigore Alexandrescu Vasile Alecsandri Mihai Eminescu Petre Dulfu Alexandru Vlahuţă Duiliu Zamfirescu Maria Cunţan George Coşbuc Ion Păun-Pincio N. Batzaria St.O. Iosif Elena Farago Tudor Arghezi Octavian Goga V. Voiculescu George Topîrceanu B. Nemţeanu  Al. Mateevici Victor Eftimiu  Ion Pillat Otilia Cazimir  Ion Barbu  Ştefan I. Neniţescu  Marcel Breslaşu  Ştefan Roll  Radu Gyr Mihai Beniuc  Cicerone Theodorescu  Virgil Teodorescu  Magda Isanos  Ştefan Baciu  Radu Stanca  Mioara Cremene  Aurel Gurghianu Nina Cassian Tudor George  Ion Gheorghe  Marin Sorescu  Ilie Constantin  Ana Blandiana  Gabriela Melinescu  Vasile Romanciuc Alexandru Muşina  Florin Iaru  Traian T. Coşovei  Matei Vişniec


ISBN:
973-7841-12-3
13 x 20 cm
208 pagini
18,5 lei
6 €
8 $

In potriva veacului

Textele de avangarda (1926-1932)
Ionathan X. Uranus
Ediţie îngrijită de Mariana Macri şi Dorin-Liviu Bîtfoi

Iată un volum ce restituie publicului larg un scriitor de avangardă de al cărui nume a auzit, dar a cărui operă n-a ajuns s-o cunoască pînă acum. Cartea cuprinde, în ordine cronologică, cele 47 de texte apărute în cîteva gazete (Orizontul, Bilete de papagal, Radical, Viaţa literară, Zodiac, Adam, Ulise, Vremea) între 1926 şi 1932, texte care posedă toate caracteristicile general acceptate ale literaturii zise « de avangardă ». Despărţirea lui Marcel Avramescu (numele adevărat al scriitorului, care a folosit, de altfel, numeroase pseudonime) de producţia de avangardă poate fi situată în 1931, în momentul apariţiei în revista Vremea a textului intitulat « Necrolog. Pentru răposaţii Ionathan X. Uranus şi Mark Abrams » ; foarte probabil însă, o întîrziere redacţională a făcut ca ultimele sale două scrieri de acest tip să fie tipărite în 1932 (« Despre şapte... » şi « Ispitele lui Moş Grămadă... »). Cercetătorii fenomenului literar găsesc în cuprins sursele textelor şi alte precizări utile. Această ediţie, îngrijită de Mariana Macri şi Dorin-Liviu Bîtfoi, conţine, de asemenea, fotografii ale autorului, desene ale sale şi extrase cu ilustraţii din scrisorile adresate familiei.


ISBN:
973-7841-06-9
13,5 x 20 cm
204 pagini
20 lei
6 €
8 $
(epuizat)

Prajiturile ardelenesti

Cele 150 de retete care fac fala traditiei transilvane
Sorina Tibacov

« Bogat amestec mai e şi Transilvania ! Aproape o Europă în miniatură, căci din Banat pînă în Maramureş s-au tot pus laolaltă români, maghiari, saşi, secui, şvabi, sîrbi, evrei, ucraineni etc. Şi au trăit împreună mai paşnic sau mai duşmănos, după cum erau vremurile. Fiecare neam s-a străduit să-şi păstreze limba şi obiceiurile, iar în materie de gastronomie, felurile zise "specifice" ori "naţionale" şi-au păstrat cu mîndrie identitatea. În schimb, în ceea ce priveşte prăjiturile, s-a instalat o (dulce !) devălmăşie. Umblînd mult după reţete prin case de români, germani sau maghiari, am constatat că nimeni
nu mai ştie ce origine au dulciurile şi de la cine a aflat secretele scrise în carneţel. Îmi şi închipui un fel de conspiraţie a nevestelor, care, în timp ce bărbaţii li se ţineau de polemici naţionaliste, împingeau portiţa din fundul grădinii şi mergeau pe la vecine cu farfuria cu prăjituri, bucuroase să facă schimb de reţete. Şi, ca un fel de răzbunare a istoriei, vrăjmaşii mîncau acasă aceleaşi prăjituri. »

 Despre carte                   Fragment


ISBN:
973-7841-02-6
12,5 x 20 cm
160 pagini
20 lei
6 €
8 $

Apunake si alte fenomene & Afara-de-Unu-Singur

Grigore Cugler
Cu o prefaţă de Florin Manolescu şi ilustraţii de Carmen Nistorescu

" Forţa de atracţie pe care o exercită apunakismul are mai multe explicaţii. Dar nota sa dominantă poate fi descrisă ca un fel de a fi opus rutinei, academismului anchilozat, mentalităţii de cazarmă şi, în general, tuturor obişnuinţelor noastre pavloviene. Însă oricît ar fi ea de radicală (şi este !), opoziţia aceasta nu se exprimă în felul în care prost-crescuţii contrazic morga oamenilor serioşi sau codul manierelor elegante, şi nici nu se manifestă în stilul în care anarhiştii ar vrea să arunce în aer fundamentele tuturor aşezămintelor politice şi sociale, ca să nu mai rămînă nimic. Dimpotrivă !
Disidenţa lui Apunake e o formă de voioşie stenică, alimentată [...] de o inteligenţă de tip structuralist, altfel spus, de o inteligenţă înzestrată cu o enormă capacitate asociativă a celor mai diferite tipare, identificate parcă în joacă. Iar efectul pe care îl provoacă această disidenţă este, de cele mai multe ori, rîsul, mai precis, un rîs de matur căruia nu-i este ruşine să se copilărească. "

                                                              Florin Manolescu


ISBN:
973-8119-97-9
15,5 x 22 cm
216 pagini
23 lei
7 €
9 $
(epuizat)

Cele mai frumoase 100 de poeme ale romanilor despre ei insisi si tara lor

alese de Petru Romosan

Românii şi ţara lor - nu s-ar putea spune că tema e la modă ! Am căutat să compun aici un portret în timp al românilor, şi nu o laudă patetică a naţiei. Sigur că e vorba tot de patriotism, dar nu şi de propagandă. Cînd piesele încep să se adune, să se cearnă şi să se suprapună, tulburătoare devine  continuitatea problematicii, în fapt, a stărilor de lucruri din partea noastră de lume. Poezia a însoţit, a "ştampilat", a certificat întreaga noastră istorie modernă. "Documentele" reprezentate de aceste poezii sînt cu atît mai credibile, mai preţioase, cu cît ele n-au fost premeditate ca probe.


ISBN:
973-8119-96-0
12,5 x 20 cm
328 pagini
23 lei
7 €
9 $
(epuizat)

Folclorul literar al romanilor

O privire contemporana
Constantin Eretescu

În paralel cu impostura oficială, specialiştii au continuat să culeagă, să arhiveze, să studieze şi să publice, în măsura posibilului, folclor autentic. Putem citi aici o poveste dezinhibată a literaturii populare. Şi avem şansa de a ne descoperi bogaţi şi interesanţi pentru noi înşine şi pentru alţii. Pe o astfel de nouă "carte de identitate apar toate genurile şi speciile create şi alimentate în timp de comunităţile româneşti, fără a uita descîntecele, strigăturile licenţioase, zvonurile, bancurile, legendele urbane interzise de "etica şi echitatea omului nou".

Din cuprins :
Colindele Pluguşorul Sorcova Vasilca Drăgaica Paparuda Caloianul Cununa Naşterea Căsătoria Moartea Descîntecul de boală Descîntecul de dragoste Mioriţa Meşterul Manole Doina Cîntecul Strigăturile Proverbele, zicătorile şi ghicitorile Legenda Snoava Povestirea Basmul despre animale Basmul fantastic Cenuşăreasa Anecdota Bancurile Zvonul Legenda urbană

Volumul oferă ilustraţii evocatoare şi bibliografii tematice (cărţi de referinţă vechi şi noi din literatura română şi străină).

 Despre carte                   Fragment


ISBN:
973-8119-84-7
13,5 x 20 cm
192 pagini
două culori
25 lei
7 €
10 $

Bucataria indragostitilor

Retete afrodiziace : stiinta veche, gusturi noi
Cristina Stoica

Există o gastronomie a amorului ! Compusă, fireşte, din alimente care "înflăcărează" simţurile, dar şi din rafinament, un vîrf de cuţit de exotism la îndemînă şi citate culturale. E o altfel de bucătărie decît cea familială sau tradiţională - cînd prea superficiale, cînd prea vîrtoase. Aduce mai degrabă cu o colecţie de cărţi poştale din momentele de vis parfumat ale vieţii sau din locurile fermecătoare care s-au transformat de mult în repere ale civilizaţiei : ţărmul Mediteranei, India, cafenelele Vienei, Franţa ca un mozaic gourmet... Dacă simte imboldul şi vrea să ţeasă vraja timpului petrecut în doi, oricine poate fura plăceri din uriaşul repertoriu al savorilor amoroase. Îi trebuie doar o mînă uşoară, ochi de artist şi o inimă generoasă.


ISBN:
973-8119-68-5
15 x 23 cm
252 pagini
30 lei
9 €
11 $
(epuizat)

Regalitatea in Romania

1866-1947
Ion Mamina


"Înainte de toate, cartea îşi propune să informeze. Iar informaţia merge pînă la detaliu. Cititorul va putea afla, astfel, în ce au constat prerogativele regale, care a fost cuantumul listei civile a fiecărui suveran, va descoperi biografiile membrilor Familiei domnitoare, va găsi amănunte despre organizarea Casei Regale. Totodată, graţie imaginilor, va vedea cum arătau însemnele regale, ordinul Coroana României sau statuile lui Ferdinand I din Oradea, Chişinău ori Orăştie, vechiul Palat regal din Bucureşti sau castelul de la Balcic. Informaţia, citatul din documente, gravura, pagina tipărită, fotografia au fost puse la contribuţie pentru a reconstitui deopotrivă universul faptelor şi atmosfera vremurilor în care s-a clădit România modernă."

                                                                      Ion Mamina


ISBN:
973-8119-67-7
13,5 x 20 cm
224 pagini
18 lei
6 €
7 $
(epuizat)

« Tinara generatie »

Mircea Vulcanescu

 

     Crize vechi în haine noi.
     Cine sînt şi ce vor tinerii români ?

Ediţie îngrijită de Marin Diaconu

Mircea Vulcănescu, de la a cărui naştere s-au împlinit 100 de ani în 2004, a fost unul dintre campionii generaţiei sale. Dar şi cel care a resimţit acut risipa în plan social şi politic a acestei forţe, cel care a scris articole memorabile pe tema misiunii tinerei generaţii. A reuşit să arbitreze între atitudinile şi opiniile diferite ale colegilor săi, propovăduind coabitarea contrariilor, slujind prietenia pe deasupra divergenţelor. Mircea Vulcănescu a pus puncte pe i, a tras semnale de alarmă, a mizat pe solidarităţi în slujba unor idealuri naţionale fondate pe judecată istorică şi realism.

 Despre carte                   Fragment


ISBN:
973-8119-65-0
13 x 18,5 cm
320 pagini
19 lei
6 €
8 $

Vrajitoarea familiei si alte legende ale oraselor lumii de azi

Constantin Eretescu

 

Cît de "adevărate" sînt poveştile care dau viaţă filmelor, romanelor, dialogurilor din piesele contemporane ? Aflaţi din această carte că multe sînt pur folclor urban de azi, adică o sumă de legende care circulă pe toate continentele în felurite variante. Unele chiar au un autentic sîmbure de istorie sau de-a dreptul de basm. Altele sînt istorisiri cu stafii, cu animale credincioase sau cu proşti şi şmecheri în care se glindesc sensibilităţile - gata globalizate ! - ale civilizaţiei noastre. În total, 246 de anecdote şi idei pentru un scenariu - altfel spus, amintiri din prezent.

 Despre carte                   Fragment


ISBN:
973-8119-64-2
15,5 x 22 cm
176 pagini
16,5 lei
5 €
6 $
(epuizat)

100 din cele mai frumoase poeme de dragoste ale romanilor

alese de  Petru Romosan

Românii sînt originali cînd îşi mărturisesc iubirea. Iar limba dragostei o vorbesc cel mai bine poeţii. De la Ienăchiţă Văcărescu la Mihail Gălăţanu, 200 de ani în 100 de poezii, de "urme" ale celui mai frumos sentiment lăsat de Dumnezeu oamenilor. Femeia e pusă în centrul lumii, este iubită cu toate cuvintele,
cu toată muzica, cu toată arta poetică.

"Ce e amorul ? E un lung / Prilej pentru durere... Povestea iubirilor de pe aceste meleaguri face să vibreze o certă coardă răsăriteană. Am dorit o carte care să se poată citi ca un roman. Romanul unui sentiment cardinal. Şi sperăm ca în această construcţie să se poată recunoaşte cu emoţie două veacuri de viaţă românească. Pentru că poeţii români reuşesc să se deosebească de ceilalţi, au vocea lor proprie în marele concert al dragostei."

                                                                       Petru Romoşan


ISBN:
978-973-7841-21-6
16,5 x 23,5 cm
536 pagini
65 lei
17 €
23 $
(ediţie revizuită)
(epuizată)

You can speak romanian !

Manual de limba romana pentru cei care chiar vor s-o invete
Dana Cojocaru

O carte "completă" şi "complexă", destinată celor ce vor nu doar să-şi facă o idee despre limba română, ci chiar s-o înţeleagă, s-o vorbească, s-o citească şi s-o scrie. Acestor cursanţi serioşi Dana Cojocaru le oferă 13 capitole cu haz, care sînt tot atîtea etape de cucerire a vocabularului de bază şi a gramaticii. Apar aici şi ticurile noastre de conversaţie, şi bîlbîielile, şi acele expresii familiare care fac sarea şi piperul limbii. Dar lipsesc din alte manuale. Din acesta nu lipsesc nici măcar elementele de cultură şi civilizaţie, presărate ici-colo şi susţinute permanent de dialoguri plauzibile, de texte autentice, scrise sau citate dintr-o limbă vie, naturală, cu precădere familiară. Toate temele gramaticale sau lexicale sînt însoţite de exerciţii, precum şi de tabele pline cu acele forme... de negăsit ori de cîte ori cineva are nevoie de ele. Toate situaţiile de limbă sînt explicate şi exemplificate, iar toate exemplele sînt traduse, aşa încît vorbitorul de engleză (britanică, americană sau pseudointernaţională) să nu piardă niciodată controlul utilitar al limbii. Repetiţii şi recapitulări evidente sau subtile, traduceri încrucişate, teme de autogestionare a lexicului fac parte dintr-o panoplie didactică mereu trează.


ISBN:
973-8119-78-2
16,5 x 23,5 cm
280 pagini
(cuprinzînd 32 de pagini foto
hîrtie specială)
35 lei
10 €
13 $

Bucurestii mahalalelor sau periferia ca mod de existenta

Adrian Majuru

 

"Istoria urbanistică a Capitalei interesează dintotdeauna, dar a venit, poate, vremea să ne întrebăm ce dădea viaţă clădirilor şi străzilor care şi-au schimbat, arareori întîmplător, înfăţişarea. Ce poate fi acest Bucureşti apărut din comerţul unui tîrg sezonier şi din interesul unor domnitori de a spori veniturile visteriei? Cum poate fi sufletul marelui oraş născut din puzderia de mahalale (în jur de 120 menţionate în documente) apărute haotic şi mulţimea pestriţă venită de pretutindeni să se aşeze aici?"

Ce se găseşte aici sau un cuprins
Bucureştii sau dintr-o mahala în alta
Mahalaua Colţei sau o veche periferie-tip
Cartierul Dămăroaia sau vîrstele periferiei recente
Mahalaua Calicilor sau periferia de pretutindeni
Hilariopolis sau mariajul extremelor
Străinii şi modernizarea Bucureştilor sau periferia tolerată
Bucureştii ca "arenă a hetairelor" sau periferia defulată
Bucureştiul bolnav şi nebun sau periferia subterană
Capitala "ţării lui Hübsch"


ISBN:
973-8119-72-3
16,5 x 23,5 cm
800 pagini
volum cartonat,
supracopertă
66 lei
17 €
23 $
(epuizat)

Enciclopedia exilului literar romanesc

1945-1989
Florin Manolescu

O carte de referinţă pentru toţi cei interesaţi de experienţa şi creaţia emigraţiei. Peste 350 de articole consacrate scriitorilor (literaţi, filologi, ziarişti, oameni politici, autori de memorii bulversante...), revistelor, instituţiilor şi organizaţiilor din exil. Bibliografii complete şi numeroase referinţe actualizate la 31 decembrie 2002. Peste 370 de imagini (fotografii, desene, facsimiluri, coperţi, pagini reprezentative din publicaţii...) şi peste 4100 de nume în indicele general.


ISBN:
973-8119-57-x
13 x 18,5 cm
120 pagini
7 lei
3 €
4 $
(epuizat)

Marea trancaneala

Eseu despre lumea lui Caragiale
Mircea Iorgulescu

O lume de vorbărie fără sfîrşit, de autoritarism şi abuz, de proşti, lingăi şi corupţi. Scrisă cu vervă şi nerv, această radiografie necruţătoare este un text de referinţă nu numai pentru istoria şi critica literară, ci şi pentru toţi românii convinşi de adevărul şi dreptatea ce emană în veac din textele
lui nenea Iancu


ISBN:
973-8119-47-2
15 x 23 cm
288 pagini
25 lei
7 €
10 $
(epuizat)

Benedictus

Poezii perene
Mihai Ursachi

Poeme perene, adică toate poemele lui Mihai Ursachi scrise pînă în 2002. "În stilul Ursachi, totul pare rupt din începuturile 'de basm' ale poeziei, cea ermetizată, cu efecte orfice. Efectul este însă 'dirijat' către o nouă sensibilitate, către un lector dispus să înveţe 'limba melancolică', dezbrăcat de prejudecăţi literare."

C. Rogozanu


ISBN:
973-8119-39-1
13 x 19,5 cm
104 pagini
11 lei
4 €
5 $

Scrisori de la capatul zilelor

Florin Mugur

 

Viaţa cu o rană deschisă, "viaţa obligatorie" : ultimii doi ani trăiţi de un poet singur aşa cum au fost ei "scrişi" pentru vechii lui prieteni plecaţi în Franţa, Israel, Statele Unite. Între 1989 şi 1991, Florin Mugur a traversat drama personală, năuceala revoluţională şi noul optimism literar. Graţie solicitudinii prietenilor săi, poate ieşi acum la lumină un document tulburător : mărturia unui om aflat în mijlocul rupturii dintre lumi. Ediţia, alcătuită şi îngrijită de Mircea Iorgulescu, cuprinde şi un eseu al criticului despre ultimii ani de dictatură comunistă.


ISBN:
973-8119-36-7
15,5 x 22 cm
192 pagini
13,5 lei
5 €
6 $
(epuizat)

Cele mai frumoase 100 de poezii ale limbii romane

alese de Petru Romosan

O istorie inedita a poeziei noastre, care ne pare cunoscuta de cînd lumea pentru ca majoritatea poemelor alese au intrat de mult în tezaurul simţirii româneşti. Contemporanilor li s-a oferit un spaţiu generos : ei exprimă cel mai bine sensibilitatea cititorului de astăzi. Gustul elitei convieţuieşte cu gustul popular, ermeticii stau alături de textieri.

ISBN:
973-99224-6-4
20 x 18 cm
354 pagini
25 lei
7 €
10 $
(epuizat)

Jurnal

Filmul marii aventuri polare
Emil Racovita
Ediţie îngrijită de Alexandru Marinescu, Anca Bănărescu şi Alexandru Iftime

Cele mai importante mărturii ale participării lui Emil Racoviţă la expediţia antarctică "Belgica". Jurnalul vede pentru prima oară lumina tiparului într-o versiune românească. Fotografii, desene, facsimiluri contribuie la reconstituirea unui destin excepţional.


ISBN:
973-8119-01-4
13,5 x 20 cm
288 pagini
16 lei
5 €
7 $
(epuizat)

Scrisorile de dragoste ale lui Napoleon catre Joséphine

Prima ediţie integrală, stabilită
de Chantal de Tourtier-Bonazzi
Traducere de Mariana Petrişor

În vîltoarea evenimentelor dintre 1796 şi 1814, stăpînul Europei îşi găsea timp pentru scrisori de dragoste. Puse în contextul lor istoric şi însoţite de un solid aparat critic, scrisorile ţes vălul rupt al uneia din cele mai frumoase poveşti de dragoste ale lumii moderne.


ISBN:
973-8119-04-9
16,5 x 23,5 cm
256 pagini
10 lei
4 €
5 $
(epuizat)

Romanografia

Bilant si perspective (2001)
Emilian M. Dobrescu

Datele şi faptele definitorii pentru ţară ale ultimilor 11 ani. Pînă în 2001, o imagine coerentă a domeniilor vieţii, în cifre şi statistici interpretate cu obiectivitate, fără a uita mentalităţile şi atitudinile care însufleţesc mecanismul social.

Catalogul expozitiei

ANDREI PANDELE

FOTOGRAFII INTERZISE 
SI IMAGINI PERSONALE

la Teatrul National, Galeria etaj 3/4
decembrie 2007-februarie 2008

Conform deciziei Ordinului Arhitecţilor, acest album nu se poate comercializa. Doritorii se pot adresa Ordinului Arhitecţilor din România, strada Pictor Arthur Verona, nr. 19, sector 1, 010312, Bucureşti. Tel./fax : 317 26 34, 317 26 35, 0728 872 150, e-mail : office.oar@rdslink.ro, secretar.oar@rdslink.ro.
House Season 7