5 prejudecăţi care nu iartă

joi 5 apr. 2012

1. « memoria opiniei publice e scurtă, oamenii uită răul suferit şi o iau de la capăt » Da, dar nu şi după doi ani şi jumătate de război împotriva poporului. Există mii de morţi, mii de familii distruse, mii de copii pecetluiţi cu soartă rea, multe milioane de pauperizaţi cu forţa. Căsnicia demolată, dinţi nepuşi, copilul plecat de tot sînt lucruri de care te loveşti zilnic, n-ai cum să le uiţi. Estimare : cca 19 milioane de memorii lungi.
2. « trebuie să ne ocupăm de alegeri şi să înhăţăm cît mai mult teren » Tema interesează vreo 300 000 de actori direct implicaţi, dar nu e decît perfect indiferentă sau iritantă pentru cca 19 milioane. Etalarea demagogică dimpreună cu răstălmăcirea bilanţurilor forţează sila şi revolta, nu invită la nici o privire curioasă. Critica verbală prelungită la putere nu a dat vreun lustru în plus siglelor opoziţiei. Nonsensul electoral e complet deja.
3. « cu un prim-ministru mai curăţel facem un partid nou şi-i prostim pe urbanii cu şcoală, care-i prostesc ei pe ăilalţi un-doi » Minor birocrat de servicii, noul prim-ministru a fost explodat în întîlnirea cu semirealul mediatic, în parte fiindcă i s-a trasat o conduită de urmat similară predecesorilor săi, în parte fiindcă n-a rezistat tentaţiei de a se pune în scenă în forme care sînt pentru el însuşi o impostură. Neconvingînd pe nimeni că există şi că poate face oarece pentru oricine în afară de el, nu are cum colecta decît servili interesaţi de o învîrteală. Deci zero succes plauzibil în afara unei faţade costisitoare.
4. « facem media nouă, umplem cu figuri simpatice şi cu pseudonime şi-i tembelim din nou pe naivi » Operaţiunea a demarat de cîteva luni şi capotează la tot pasul. Noi canale TV şi foi noi sau înviate rumegă cenuşă. Feţe « populare », adică supraexpuse, şi propoziţii ambigue sau rezervate pe teme resimţite ca dramatice sau chiar tragice de milioane de inşi nu au din ce inspira încredere. Inevitabil, lucrurile sînt construite cu martorii unui dezastru, care nu au cum face figură bruscă de aliens cu know-how. Deci, rateu anunţat.
5. « aruncăm pe piaţă sondaje şi contrasondaje neverosimile, mimăm participarea, interesul, lupta etc. şi tot antrenăm noi ceva » Da, dar marginal. Hoţiile de voturi cu şapte cifre, îndesate pe gît în cîteva rînduri, ţinteau măcar spre un orizont necunoscut. Acum, de la un orizont aflat la minus, nu mai pot viza decît centrul Pămîntului. În plus, străinii, bine informaţi, nu mai riscă să binecuvînteze voios porcării făcute cu banii propriilor contribuabili, punîndu-şi în pericol pînă şi propria semistabilitate. Nu-i vorbă, ne iau banii pe care ne-am angajat să li-i dăm, dar nu ne dau flori şi aplauze în schimb necondiţionat.

Concluzii
Obsesia căpătuielii a dus tezaurul comun dincolo de faliment.
Obsesia controlului a castrat pătura capabilă de înnoire şi creativitate.
Obsesia complexului la străini i-a transformat pe aceştia în zbiri, iar pe noi ne-a îngropat de vii.
Obsesia culpei a făcut din toată clasa dirighentă un lot de infractori periculoşi, apţi de crimă cu surîsul pe buze.
Obsesia perenizării unora a lăsat pîrloagă întregul cîmp social.
Adevărul, subminat sistematic prin minciuni diverse, ţîşneşte cumva de sub capac şi face prăpăd.
Adevărul e că soluţiile sînt foarte puţine şi foarte simple. « Variantele » sînt toate perdante.

Lasati un comentariu

Comentariu