compania

Str. Maria Hagi Moscu Nr. 17, Sector 1, 011153, Bucuresti
Tel. editură : 021 223 23 28 Fax : 021 223 23 25
Tel. departament difuzare : 021 223 23 24, 021 223 23 37
E-mail : editura.compania@gmail.com, compania@rdslink.ro

Str. Maria Hagi Moscu Nr. 17, Sector 1, 011153, Bucuresti
Tel. editură : 021 223 23 28 Fax : 021 223 23 25
Tel. departament difuzare : 021 223 23 24, 021 223 23 37
E-mail : editura.compania@gmail.com, compania@rdslink.ro

Cărți Junior

• volume de pedagogie și didactică pentru modernizarea învățământului românesc •

CUM CRESTE UN PUI DE OM

Etape si repere psihologice in dezvoltarea copilului
Magdalena Dumitrana 

Părintele trebuie să știe că sănătatea psihică a copilului este cel puțin la fel de importantă ca sănătatea lui fizică și fiziologică. Această carte le aduce părinților informația necesară pentru a aprecia în ce măsură comportamentul copilului lor se încadrează în limitele largi ale normalității. Citind despre etapele generale în dezvoltarea psihică a copilului, vor putea înțelege manifestările aparent uimitoare pe care copilul le are la un moment dat. Cunoscând reperele psihologice, părinții vor putea acționa cu mai mult tact, în cunoștință de cauză, oferind copilului mai degrabă sprijinul lor decât o eventuală sancțiune. Cheia prezentei cărți este chiar aceasta : pe baza cunoașterii reperelor de dezvoltare psihică a copilului, acțiunea educațională a părinților devine mai adecvată și mai eficientă.

Cuprins : Cuvânt înainte Factorii dezvoltării personalității Educabilitatea Factorii dezvoltării psihice Clasificări ale stadiilor dezvoltării Marii psihologi ai lumii despre dezvoltarea copilului Arnold Gesell Jean Piaget Lawrence Kohlberg Sigmund Freud Erik H. Erikson Cuvânt de încheiere Bibliografie

Teza cu subiect unic la limba si literatura romana

Clasa a VIII-a Semestrul I 2008-2009
Zoita Geaca  si  Florentina Serbanescu


Ce conține cartea ?
Partea I
conține 30 de teste grupate în trei seturi (primul set are 10 teste, care sunt urmate de răspunsuri și sugestii pentru Subiectul I A și B). Partea a II-a vizează acele dificultăți ale limbii cu care elevii s-ar putea confrunta în rezolvarea itemilor 1-5 ai celor 30 de teste. Partea a III-a oferă sugestii pentru redactarea textelor reflexive, imaginative, funcționale, precum și a compunerilor despre texte literare. În partea a IV-a se află un mic dicționar cuprinzând termeni mai puțin cunoscuți, întâlniți însă în textele literare propuse la Subiectul I.

Copilul meu merge la scoala !

Mic ghid pentru parintii elevilor de clasa I
Nicoleta Ciortan,
Cerasella Natalia Juncu
 
si  Cezarina Psatta


Lămuriri esențiale pentru părinții îngrijorați și / sau ezitanți Răspunsuri scurte și pertinente la întrebări frecvente • Sugestii pentru a-i ajuta pe copii la începutul școlarității lor Studii de caz (intervenții reușite în situația unor copii cu dificultăți de adaptare sau performanțe modeste) "povestite" de un psiholog școlar

One, Two, Three... Learn with me !

Antologie de poezii si cantece in engleză
(gradinita, primar, colegiu)
Cerassela Anghel

Iată un « dosar » cu o selecție cuprinzătoare de momente vesele ! Profesorii de engleză știu că nu e ușor să găsești repede « ce-ți trebuie » ca să dezmorțești o clasă obosită, să fixezi noțiuni simple când lucrezi cu un grup eterogen, să oferi mici satisfacții de ritm și rimă unor copii care abia își încropesc vocabularul de bază. Cu toții știu că râsul face minuni, iar umorul englezesc rezistă bine și la torturile gramaticale. O profesoară îndrăgostită de meserie le dă o mână de ajutor, punându-le la dispoziție reușitele din experiența proprie. Fără să uite « indicațiile scenice » acolo unde se cer, și nici partiturile simple ale unor cântece fredonate de toată planeta.

Poeziile și cântecele sunt grupate în volum pe câteva teme : Numbers  Colours Body Parts  Weather / Seasons Animals Family Greetings / Introductions  Clothes  School / Kindergarten Time / Months / Days of the Week Valentine 8th of March Easter Halloween Thanksgiving Christmas Miscellaneous

Ghid metodic de educatie plastica

De la gradinita la liceu
Ion Pirnog

O expunere completă și sistematică, dar nu lipsită de comentarii aplicate, a elementelor limbajului plastic și a sprijinului de care au nevoie toți copiii și tinerii pentru a-și dezvolta gustul și capacitățile artistice. Dascălii - de la educatoare la profesorii de liceu - găsesc în aceste pagini bogat ilustrate explicații și sugestii de comportament pedagogic pentru activitățile curente, cercurile și concursurile de profil.

Engleza in jocuri hazlii pentru mii de copii !

(3-11 ani)
Angela Nasulea

« Volumul de față ilustrează modul în care jocurile, prezentate într-un format specific, pot ajuta la dezvoltarea principalelor abilități : ascultare, orbire, citire și scriere. Capitolele corespund celor patru grupe de vârstă cu care se poate lucra eficient : 3-5 ani, 5-7 ani, 7-9 ani, 9-11 ani. În deschiderea fiecărui capitol sunt indicate abilitățile pe care le formează jocurile selectate. Fiecare joc își precizează participanții, regulile, materialele necesare etc. și este urmat de un exemplu concret de derulare sau de o foaie de lucru.

Cum jocurile sunt activități la care copiii participă în mod firesc și universal, ele pot contribui într-un chip plăcut la verificarea lucrurilor pe care copiii ar trebui să le știe sau la consolidarea anumitor deprinderi. Când profesorul dorește să recapituleze un subiect sau o temă de gramatică, o poate face fără a da impresia că totul se concentrează pe învățare, dându-i activității aspectul unui joc. O asemenea activitate didactică poate face apel la un element-surpriză, la suspans, la interesul copiilor pentru ghicitori și la spiritul lor de competiție. »

Jocuri si jucarii pentru prescolari

Ghid metodic de activități realizate cu ajutorul unor materiale simple
Magdalena Dumitrana

" Acest ghid este conceput pentru practicieni în primul rând, dar el le va fi de folos și teoreticienilor care sunt familiarizați cu cărți, opinii, curente sau simple metode educaționale ridicate la rangul de teorii și care - poate tocmai din acest motiv - întâmpină dificultăți în a lega acest fond de idei de activitățile concrete, de diferitele procedee didactice, care sunt mai degrabă intuitive în actul predării.

Pe lângă scopul de informare didactică, lucrarea vizează, de asemenea, să prezinte o imagine a modului în care copiii pot fi incluși în mod real în procesul propriei învățări. Astfel, copiii desenează, decupează, lipesc, scriu, creează, cercetează, realizează proiecte, lucrări de sine stătătoare, acumulează deprinderi de învățare, de stăpânire a sarcinilor de lucru și a ambianței în care se desfășoară acestea. Cu alte cuvinte, devin independenți și capabili să-și însușească deprinderi utile în viața reală. Așadar, în esență, copiii învață să învețe. "

La gradinita e serbare

Antologie de poezii si scenete
Geta Nistor-Stanciu

Acest volum de succes, apreciat deopotrivă de educatoare și de părinți, s-a îmbogățit cu poeme, cântece și scenete care țin pasul cu evenimentele anului și cu descoperirile pe care le fac cei mici de-a lungul sutelor de zile petrecute în grădiniță. El ține cont, firește, și de înnoirile din programa actuală a învățământului preșcolar.

La gradinita e serbare

Antologie de poezii si scenete
Geta Nistor-Stanciu

Ediție nouă, adăugită
Volumul deja foarte popular al unei eminente educatoare s-a îmbogățit... în pas cu vremea. Găsim în această ediție actualizată mai multe poeme despre anotimpuri, mame și educatoare, dar și texte noi pe tema protecției naturii, monoloage ale eroilor preferați de copii, sugestii de cuplete și cântece care dau farmec serbărilor

Educatia pentru stiinta in gradinita

Investigatie, descoperire, creativitate
Viorica Preda

Cu o bogată experiență de educatoare, absolventă a Facultății de Filologie din București, Viorica Preda contribuie acum, ca inspector pentru învățământul preșcolar în Ministerul Educației și Cercetării, la înnoirea necesară a unui sistem de care depind primii pași în dezvoltarea personalității copilului și integrarea lui în societate.

Educarea limbajului in invatamantul prescolar

Volumul I : Comunicarea orala
Magdalena Dumitrana

Este prima lucrare de acest gen în învățământul preșcolar românesc, având în vedere concepția nouă și modernă în care sunt abordate problemele de metodică a predării conținuturilor. Cartea încearcă să elibereze educatoarea de stresul activității de proiectare, oferindu-i practic căi opționale de abordare a conținuturilor principale ale domeniului limbajului.

Educarea limbajului in invatamantul prescolar

Volumul II : Comunicarea scrisă
Magdalena Dumitrana"(Pre)cititul-scrisul trebuie să înceapă din grădiniță. Aceste activități trebuie să facă parte din viața zilnică a instituției preșcolare. Dar prima condiție este ca ele să fie concepute în funcție de copil, și nu ca un program general valabil pentru toată grupa de copii."

Activitatile matematice in gradinita

Ghid practic, insotit de 105 sugestii de activitati
Magdalena Dumitrana

"Preșcolarul poate să lucreze cu numere : într-o anumită măsură numără, selectează tot atâtea obiecte câte îi sunt cerute de o anumită cifră ș.a.m.d. Capacitatea lui de a opera în acest fel nu trebuie să înșele cadrul didactic, pentru că activitatea performantă a copilului nu presupune neapărat și înțelegerea conceptului. Așadar, grija cea mai mare este de a nu preda conceptul de număr preșcolarului și de a-i oferi în schimb experiențele manipulative și de viață necesare formării acestui concept în momentul unei maturizări suficiente."

Copilul, familia si gradinita

Magdalena Dumitrana

 

"A furniza materiale interesante, a aprecia copilul în realizările sale cât de mici, a se abține de la reproșuri în caz de eșec și a ajuta copilul cu bunăvoință și afecțiune să depășească obstacolele, precum și propria-i dezamăgire și pierdere a încrederii în sine - acestea sunt coordonatele pe care trebuie să se  întâlnească acțiunea educativă a părintelui și cea a educatoarei."