compania

Str. Maria Hagi Moscu Nr. 17, Sector 1, 011153, Bucuresti
Tel. editură : 021 223 23 28 Fax : 021 223 23 25
Tel. departament difuzare : 021 223 23 24, 021 223 23 37
E-mail : editura.compania@gmail.com, compania@rdslink.ro

Str. Maria Hagi Moscu Nr. 17, Sector 1, 011153, Bucuresti
Tel. editură : 021 223 23 28 Fax : 021 223 23 25
Tel. departament difuzare : 021 223 23 24, 021 223 23 37
E-mail : editura.compania@gmail.com, compania@rdslink.ro

Literatură generală

 • reflecții de azi • puncte de vedere și sinteze recente • atitudini pentru mileniul trei •

Pragmatismul reflexiv

(Incercare de constructie filosofica)

ANDREI MARGA


Care e filosofia personală a unui profesor de filosofie ? Avem aici reperele esențiale ale meditațiilor sale hrănite de experiență (la catedră, în administrație, la guvernare) : trecerea necesară de la cunoaștere la înțelepciune, drumul de la adevăr către sens, comunicarea ca trambulină 
spre conștiința de sine, lumea ca rezultat al acțiunii oamenilor, dar o acțiune ce cuprinde deopotrivă reflecția și spiritualitatea lor.

« Construcția pe care am proiectat-o vine din patru opțiuni filosofice. Prima este aceea că, printre capacitățile pe care le posedăm, ca oameni – sensibilitate, voință, intelect, reflecție etc. –, rațiunea este cea pe care ne putem rezema cu mai multe șanse de orientare încununată de succes în viață. A doua este aceea că rațiunea implică – așa cum ne-a arătat deja Fichte – voința de rațiune și datoria raționalizării lumii noastre. Suntem deja departe pe drumul raționalizării și avem concluzii propriu-zis filosofice în urma drumului parcurs. Nu este aproape nimic în ordine în lume, dar nu este totul pierdut și nici mult de la început asigurat ! A treia este aceea că persoana care vrea raționalizarea intră pe terenul unei realități ce rămâne un întreg – distribuit pe numeroase paliere, domenii, segmente și situații, unde trebuie făcute suficiente distincții – și se cere abordată ca întreg. « Diferențierea » o consider nu doar un mecanism de evoluție a modernității, ci și o realitate mai adâncă, cu ale cărei efecte abia am început să ne confruntăm, filosofic vorbind. A patra este aceea că în conștiință și în comunicare avem mediile hotărâtoare ale vieții noastre într-o societate a cărei complexitate deja pune la încercare conceptualizările reținute în istoria filosofiei. Chiar și după decenii de ofensivă împotriva unificării datelor experiențelor, în filosofie nimic nu este asigurat fără fundamentare – am făcut deci temă de reflecție chiar din aceste opțiuni sau măcar le-am apărat.
Rațiunea, raționalizarea, diferențierea, acțiunea, conștiința și comunicarea sunt termenii filosofici unificatori ai scrierilor mele de până acum. Dacă este să iau în seamă cerința lui Hegel de a unifica până la capăt experiența și de a găsi un termen – unul singur ! – unificator, care să fie oarecum fundalul celorlalți și să proiecteze o lumină asupra întregii realități, dincolo de derutantele ei diversificări și mișcări, atunci pot spune că acesta este comunicarea. Ne naștem în mediul comunicării, trăim înăuntrul ei, ea decide direcția acțiunilor noastre și ne permite să atingem ceva, și nu altceva. Prin comunicare trec, de fapt, și cunoașterea, și acțiunile, și ființarea noastră. Celebrele întrebări puse de Kant – „ce pot să știu ?“, „ce trebuie să fac ?“, „ce îmi este îngăduit să sper ?“ și „ce este omul ?“ – se dezleagă astăzi mai profund pe terenul comunicării. Interogațiile ce au nutrit filosofia dintotdeauna – de la „ce este ?“, trecând prin „cum putem cunoaște ?“, la „ce putem face ?“ – se dezleagă într-un fel nou în orizontul comunicării.
Aparțin curentului de gândire ce a făcut trecerea de la „filosofia conștiinței“ la „filosofia comunicării“ și caută acum să absoarbă „filosofia conștiinței de sine“ în aceasta din urmă. Mi-am asumat faptul că accesul nostru, ca oameni, la realitate este mijlocit de „comunicare“ (începând cu cea mai simplă operațiune lingvistic-cognitivă, care este „nominalizarea“) atât în ipostaza de „instrument“ al cunoașterii, cât și ca „mediu“ al acesteia, și că nu există soluție la problemele unei societăți de „complexitate“ înaltă în afara „comunicării“ soldată cu „înțelegerea“. Mi-am asumat însă tot mai mult ideea că în „comunicare“ suntem prezenți, ca oameni, în așa fel încât ceva mai mult decât comunicarea rămâne de partea noastră, așadar, în afara comunicării. Sau, pozitiv formulat, că în „comunicare“ venim mereu cu asumarea noastră de către noi înșine, la singular (ca individualități) și la plural (în chip de comunități), care afectează comunicarea faptică însăși. Pe ambele direcții – sesizarea condiționării comunicative a tablourilor realității pe care ni le construim și sesizarea condiționării ontice (existențiale și sociale în înțeles larg, în primul rând) a „comunicării“ – m-am sprijinit pe achizițiile științelor timpului (de la matematică și logică, trecând prin sociologie și lingvistică, la psihologie). Demersurile mele au drept cadru „filosofia subiectului“ și desfășoară înainte de toate o antropologie a reproducerii culturale a vieții prin acțiuni diferite, subsumate unui sens cultural, ancorat în bună parte în echiparea noastră, în cele din urmă anatomo-fiziologică, și dependent de inițiative umane și, desigur, de caracteristicile lumii. »

Guvernanta si guvernare

(Un viraj al democratiei ?)

ANDREI MARGA 


O nouă ideologie, dotată cu regulamente ultraliberale, propagandă intensă și jargon corporate, a reușit în câțiva ani să dea șah tradiției, experienței și proiectelor de viață de la noi și de aiurea. Bonus : nimeni nu e găsit vinovat,  statul plătește, fiecare se descurcă după puterile lui. și totuși, fragilizatul  stat are un viitor și e, poate, chiar soluția. Cum procedăm ?   

Lovitura de stat

Ghid practic

Edward Luttwak


Traducere de Sergiu Celac

Cum poți să scrii lucid, clar și fascinant despre operațiuni politice și militare complexe ? Ca Edward Luttwak ! E nevoie, cum se vede bine chiar din această carte de tinerețe, de câteva calități cardinale : o mare curiozitate documentară pentru mecanismele cinice de supraviețuire ale lumii, o atenție specială orientată spre logica și logistica acțiunii, GPS-ul relației cost-beneficiu, talentul ochiului proaspăt deschis pe lucruri vechi și curajul de a gândi liber. Nimic mai simplu, nu ?

Romania dupa criza

Reprofesionalizarea

Institutul de Proiecte pentru Inovație și Dezvoltare – IPID
coordonatori Mircea Malița
și Călin Georgescu

Încotro merge România ? Vi se pare că vremurile au de ce să ne îngrijoreze ? Vă propunem un volum unic, din care puteți afla care este starea națiunii, cum s-a ajuns aici și ce perspectivă ne-ar fi de folos pe termen mediu și lung. Sunt răspunsurile unor specialiști, academicieni și cercetători la semnalele de alarmă din domeniile lor și la confuzia din societatea românească.

Au colaborat la acest volum : Mircea Malița, Călin Georgescu, Daniel Dăianu, Lucian-Liviu Albu, Adrian Curaj, Cristian Hera, Victor Giurgiu, Vasile Ghețău, Ioan Dan Gheorghiu, Ionel Haiduc, Cezar Bîrzea, Ciprian Fartușnic, Florian Colceag, Cristian Pîrvulescu.

Scurta istorie a GINDIRII ECONOMICE de la Aristotel pina azi

Jacques Valier

Traducere de Valentin Protopopescu

Profesor emerit al Universității Paris X-Nanterre, Jacques Valier a predat mulți ani istoria gîndirii economice. Specializat în fenomenele subdezvoltării, a publicat însă și volume de introducere în economia politică sau de critică a acesteia, precum și lucrări despre capitalismul monopolist sau despre inflație. Scurtă istorie a gîndirii economice de la Aristotel pînă azi este în Franța o referință-cheie : o găsim în bibliografiile cursurilor de economie de la facultățile de profil, dar și de la Filosofie sau științe politice, e în biblioteca profesorilor de liceu care predau științe economice și sociale, ca și în servieta tuturor celor ce se pregătesc pentru concursuri administrative și profesionale.

 

                                          Fragment

Mistifictiuni

Falsuri, farse, apocrife, pastise,
pseudonime si alte mistificatii in literatura
Mircea Anghelescu

Un ocean literar de minciuni ! Dar de ce ar minți un om al condeiului ? Pentru a apărea plural altora și sieși, pentru a scăpa de cenzură, pentru a pune liber în circulație idei originale sau periculoase de-a dreptul, pentru a se răzbuna, pentru a glumi... Nu e vorba aici de plagiat, care e o simplă copie. E vorba de creații autentice care poartă, de nevoie sau de bunăvoie, o mască.

 Despre carte                   Fragment

Noii precupeti

Intelectualii publici din Romania de dupa 1989
Adrian Gavrilescu

După o primă carte, Democrația la pachet, scrisă în colaborare cu Marius Tudor, Adrian Gavrilescu (n. 1975) pune sub lupă mass-media și lumea universitară din România. Cine sînt actorii și în ce piesă joacă ? Cît costă biletul și ce înțeleg spectatorii ? De ce e atît de scumpă o piesă slabă ? Poate pentru că toți cei care au contribuit la punerea în scenă sînt doar foarte buni negustori.

Cuprinsul : Ce-a mai rămas din « misiunea » intelectualilor ?  Ce sînt și la ce folosesc intelectualii ?  Intelectualii publici în rolul « analiștilor politici »  Intelectualii publici scriu cărți și conduc edituri  Intelectualii publici scriu în reviste și cronichează pe sticlă  Intelectualilor publici le place televiziunea, ca invitați sau realizatori  Intelectualii publici concep sondaje și scriu editoriale Intelectualii publici - mod de întrebuințare  Bibliografie  Indice de nume

 Despre carte                   Fragment

Maestri si discipoli

Prelegerile "Charles Eliot Norton" 2001-2002
George Steiner
Traducere de Virgil Stanciu

La 76 de ani, George Steiner este o somitate a literelor. Autor a peste 25 de cărți, cronicar la prestigioase gazete anglo-saxone, a traversat milenii de creație umanistă în textele sale, în cursurile și seminariile pe care le-a ținut, din 1956 încoace, în marile universități ale lumii. Nu fără a se întreba "ce înseamnă a-i învăța pe alții". Răspunsul, senin și îngrijorat, a venit într-o serie de prelegeri, strînse în acest volum.

 Despre carte                   Fragment

Pariul Romaniei

Economia noastra : reforma si integrare
Daniel Daianu

Daniel Dăianu crede în dezbaterea publică. Nu scrie la gazetă pentru a etala un jargon profesional, ci pentru a replasa problemele economice, formulate pe înțeles, în contextul politic și social care le dă adevărata dimensiune de opțiuni responsabile. Această carte este o chemare la reflecție în interesul comunității. Un gest democratic, o întreprindere generoasă.

Dracula sau triumful modern al Vampirului

Rodica Iulian

 

Fascinant, Dracula, ca și alți "băutori de sînge", circulă prin aproape toate culturile. Întruchipează cu dezinvoltură fantasme străvechi, dă glas temerilor,joacă rolul de țap ispășitor al eșecurilor noastre. Rodica Iulian întreprinde o anchetă neobișnuită în cazul creaturii cu dinți lungi și origini misterioase.

 Despre carte                   Fragment

Boierii mintii

Intelectualii romani intre grupurile de prestigiu si piata libera a ideilor
Sorin Adam Matei

Spectacolul bătrînicios, mecanic, vlăguit al culturii române de azi nu e o întîmplare. Perpetuată într-o lume închisă, care-și trece flamura de la o generație la alta, această cultură vrea să creadă că se poate lipsi de spiritul critic și ocolește libera confruntare a opiniilor. Sorin Adam Matei ne spune cum se tot petrec lucrurile la noi de la 1848 încoace și de ce.

 Despre carte                   Fragment

La pas prin noua Rusie

Memorie, tranzitie, renastere
Georges Nivat
Traducere de Alexandru și Magdalena Boiangiu

Georges Nivat, unul din cei mai mari slaviști francezi contemporani, străbate, la cîțiva ani o dată, Rusia concretă, a oamenilor și a locurilor. și dă seamă despre un popor și o țară care trec, după căderea URSS, prin schimbări uriașe, își caută vechile repere și se străduiesc să-și clădească o ființă nouă, deschisă spre Europa, spre lume.

 Despre carte                   Fragment

Chemarea la ordine

Ancheta asupra noilor reactionari
Daniel Lindenberg
Traducere de Valentin Protopopescu

Cartea lui Daniel Lindenberg a făcut mare vîlvă anul trecut în Franța pentru că ea constituia chiar tabloul clinic, cu diagnoza și îndemnurile terapeutice necesare la o boală asemănătoare. Istoria ideologiilor franceze și a relațiilor lor cu noi apetenețe culturale și politice - multe dintre ele îngrijorătoare și în restul Europei, ca și la noi - se desfășura, decodificată, în ceva mai puțin de 100 de pagini, avea un tonus și un farmec irezistibile. Demonta false bravuri, punea la locul lor aberante complexe de superioritate, biciuia populisme și-i numea "iresponsabili" pe cei care chiar asta sînt, doar că lucrul riscă să se vadă numai atunci cînd e prea tîrziu - s-a mai întîmplat. Un asemenea tur de forță - ne-am zis - merită să fie citit și pe românește, pentru că aduce informații care nu se pot spicui din lectura întîmplătoare a unor gazete, dar și - poate mai ales - pentru că reprezintă un model de problematizare simplă și directă a unei culturi cu care avem multe lucruri în comun, printre care și... complexitatea.

Retori, simulacre, imposturi

Cultura si ideologii in Romania
Ciprian Siulea

șase teme de reflecție pe care un tînăr eseist le tratează ca pe niște "chestiuni arzătoare" : cît și cum suferim de pe urma mediului urban desenat de arhitectura perioadei comuniste ; ce vedeam la teatru pînă în 1989 și mai vedem, din cînd în cînd, și azi ; de ce ar trebui să-l recitim pe rău-înțelesul  Maiorescu ; cît de raționale sînt discursurile care ne îndeamnă să apucăm spre Europa ; care ar fi salvarea "omului recent", după H.-R. Patapievici, și de ce ar trebui să fim cu tot dinadinsul postmoderni, după Ion Bogdan Lefter.
          

Religie si nationalism

Ideologia Bisericii Ortodoxe Romane sub regimul comunist
Olivier Gillet
Traducere de Mariana Petrișor

Olivier Gillet, istoric, doctor în litere și filosofie, este cercetător la Institutul de Studiu al Religiilor și al Laicității de la Universitatea Liberă din Bruxelles. Autor a numeroase articole despre România și despre Balcani, el aprofundează îndeosebi relațiile dintre Biserică și stat în lumea ortodoxă contemporană.

Democratia la pachet

Elita politica in Romania postcomunista
Marius Tudor  si Adrian Gavrilescu

Autorii declară : "O prioritate a studiului nostru a fost aceea de a-i avertiza pe cititori că politica de tranziție nu s-a profesionalizat. De unde și erorile ei, comise într-un mediu public apatic, inapt să conteste eficient actele puterii și ale opoziției."
În anexe : componența guvernelor României de la 26 decembrie 1989 pînă în 2002 ; președinții celor două Camere ale Parlamentului României 1990-2001 ; președinții României 1990-2001 ; prim-miniștrii României 1989-2001 ; valori medii și procentuale rezultate din tabelele anexelor anterioare.

Corpus Christi

Ancheta asupra scrierii Evangheliilor
Gérard Mordillat  si Jérôme Prieur
Traducere de Mariana Petrișor și Anca-Maria Christodorescu

Pornind de la Patimile din Evanghelia după Ioan, autorii au întreprins, de-a lungul a cinci ani, o vastă anchetă asupra originilor Noului Testament. Voci ale Antichității, erudiți, lingviști și cîțiva dintre cei mai prestigioși cercetători ai textelor biblice își dau întîlnire în aceste pagini.

Oameni asemenea

Persoanele cu handicap din Romania
Grupul de Studiu al Problematicii Handicapului
Lucrare elaborată și îngrijită de Daniel Vasilescu

Stare de fapt și obiective pe lungul drum de la filosofia milei la mecanismele integrării sociale.

Ce este un evreu ?

Iudaismul povestit tinerilor
Marek Halter
Traducere de Janina Ianoși

"Am ajuns oare să putem face deosebirea între israelit, evreu și israelian ? Nu-i sigur. Israelian este cel care are un pașaport israelian. [...] Dar israelit ? Să fie vorba de o persoană care practică religia evreiască ? Dar atunci ce este un evreu ?"

Tiganii din Romania

O minoritate in tranzitie
Emmanuelle Pons
Traducere de Gabriela Ciubuc

Ce s-a întîmplat cu rromii în ultimul secol ? Cine sînt ei azi ? Ce spun cifrele - dar și țiganii înșiși - despre felul în care trăiesc, migrează și coabitează membrii comunității cu românii și cu celelalte minorități ? O cercetătoare de la Sorbona a întreprins o anchetă în România asupra situației țiganilor în această epocă de tranziție.

OZN-urile si apararea

Pentru ce trebuie sa ne pregatim ?
COMETA
Traducere de Viorel Vișan
Cu o postfață de Ion Hobana

"Ipoteza extraterestră este de departe cea mai bună ipoteză științifică. Deși nu este dovedită în mod categoric, în favoarea sa există prezumții solide, iar dacă se adeverește, consecințele vor fi considerabile."

Libertate si dezvoltare

Economia pietei libere
Leszek Balcerowicz
Traducere de Dana Cojocaru

Planul de stabilizare și transformare a economiei poloneze conceput de Balcerowicz a reușit să reducă inflația, impunînd o politică fiscală de austeritate și privatizarea întreprinderilor de stat. Consecința directă a acestor măsuri a fost creșterea economică a Poloniei în ultimul deceniu al secolului XX. Deținînd din nou funcțiile de viceprim-ministru și ministru de Finanțe în 1997-2000, Leszek Balcerowicz a fost, între 1995 și 2000, președintele partidului de centru-dreapta Uniunea Libertății, iar din ianuarie 2001 este președintele Băncii Naționale Poloneze.