Creditul ţării

vineri 28 ian. 2011

Ion I.C. Brătianu

[…] Când un bastiment e muncit de furtuni şi năpădit de apă, grija imediată a navigatorilor este pomparea apelor şi stăvilirea lor. Vai de acela care, în asemenea minute, se apucă de transformarea maşinilor şi de înlocuirea lor ! Purtarea lui ar fi cel puţin imprudentă.
Ei bine, în ziua de astăzi, e oare momentul priincios pentru a transforma legislaţia noastră economică ?
Când prospectul împrumutului ne arată situaţiunile şi forţele respective ale guvernului şi ale bancherilor străini, acum e oportun să rezolvăm pentru viitor relaţiunile dintre ei şi noi ?
Aceste relaţiuni mă îngrijesc cu atât mai mult, cu cât pe banca ministerială stă un ministru ca d. ministru al Domeniilor şi cu cât nu ştiu până unde poate merge pretenţia capitalului străin. Ştiu însă că un om, în monumentala chestiune a fânului, acel ministru a admis ca judecător între statul român şi furnizorii săi bursa din Budapesta !
M-am îngrijat foarte pentru viitorul nostru naţional şi economic când am citit asemenea promisiuni în Mesaj[ul regal]. Ni se dă chiar în acest moment un învăţământ strălucit. Este la extremitatea cealaltă a lumii un popor al cărui nume se scrie cum îi plăcea altădată să se numească partidul conservator ; acel popor al boierilor [Burilor – n.n.] a fost mai întâi invadat de capitaluri străine şi, în urma capitalurilor străine, a fost invadat de baionetele străine.
Înainte de a deschide largi graniţele noastre capitalurilor străine, în asemenea momente să dechideţi bine ochii asupra situaţiunii în care ne găsim şi să căutăm care sunt garanţiile la cari nici un partid n-ar trebui să renunţe.
Sunt îngrijat, căci am văzut, după proiectul împrumutului şi după notele din străinătate, am văzut legea liniilor de interes local care a fost adusă.
Această lege nu modifică numai legea propusă de mine, ea e cu totul contrarie aceleia făcută acum 6 ani de d. C. Olănescu şi de Parlamentul conservator. Prin urmare, noul proiect nu reprezintă nici simţămintele partidului conservator, nici simţămintele partidului liberal. Atunci mă întreb cu spaimă : ce interese şi ce simţăminte reprezintă acest sistem economic care deschide slobode graniţele capitalurilor străine ?
Oricare ar fi atitudinea Camerei la asemenea încercare, în ţară sentimentul public veghează şi sunt sigur că rezistenţa lui va fi astfel încât asemenea dispoziţiuni nu vor putea avea efecte.

(Dezbaterile Adunării Deputaţilor, Monitorul Oficial, nr. 8 din 3 decembrie 1899, pp. 24-33)

Lasati un comentariu

Comentariu